100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2006-01-16
IMS-rapport rankar SecurityWorldHotel.com som marknadsledande i Europa

Det välkända brittiska företaget inom marknadsundersökningar,  IMS Research, har genomfört en internationell undersökning och sammanställt en rapport om säkerhetsbranschens medier. Rapporten ger en bild av hur välkända samt använda de olika facktidningarna och webbsidorna på säkerhetsmarknaden är världen över. 
    "Security Media Brand Awareness",  som rapporten tituleras, täcker Europa, Mellanöstern och Nordamerika.
   I undersökningen ombads representanter från säkerhetsindustrin att fylla i en enkät och där ange vilka medier som de kände till och vilka de använde i sin yrkesroll. Resultatet utgör en fingervisning på rangordningen mellan de olika medierna.
   För skandinavisk vidkommande var det glädjande att konstatera att rapporten anger SecurityWorldHotel.com som den webbsida som är mest känd och mest använda.


IMS Research är ett ledande företag inom marknadsundersökningar för den globala elektronikindustrin. Företaget som grundades i slutet av 80-talet har ett etablerat renommé när det gäller att få fram pålitlig och detaljerad marknadsdata. IMS Security Research Group publicerar regelbundet rapporter från ett antal olika marknadssegment så som videoövervakning, passagekontroll, inbrottslarm och brandskydd. I oktober - november 2005 gjorde bolaget en banbrytande analys av huruvida mediaföretagen har lyckat med att skapa medvetenhet kring sina produkt-varumärken samt huruvida de, via sina medier,  lyckats engagera säkerhetsbranschen i Europa, Mellanöstern och Nordamerika. Utifrån inkomna svar presenterar rapporten en Top-10 lista för EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och liknande listor för Storbritannien och den nordiska marknaden samt en Top 10-lista för Nordamerika.
  
SecurityWorldHotel.com
- marknadsledande i Europa
Rapporten visar att SecurityWorldHotel.com inte bara är den mest välkända webbsidan inom säkerhetsindustrin, utan också den mest använda.  Enligt svaren är SecurityWorldHotel.com den klara marknadsledaren i Europa, då den svenskproducerade webbsidan inte bara är rankad etta inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) utan också etta i Storbritannien och i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Finland och Danmark). På tio-i-topp listan för den nordamerikanska marknaden ligger SecurityWorldHotel.com på tredje plats, enligt rapporten.
   - Vi är mycket nöjda med resultatet av rapporten. SecurityWorldHotel.com,  som vi startade 1998, var den första webbsidan i säkerhetsindustrin med dagliga affärs- och produktnyheter. Med denna relativt långa historiska bakgrund är vi inte förvånade att SecurityWorldHotel.com har fått en marknadsledande position, men vi är mycket nöjda över att detta mål har bekräftats i IMS rapporen, säger Lennart Alexandrie, VD för den svenska förlaget AR Media International AB, som äger och driver SecurityWorldHotel.com.
   - SecurityWorldHotel.com tycks ha uppnått en unik marknadsposition i den meningen att det är en av de få genuint internationella sajterna. Den är både välkänd och också  regelbundet använd över hela Europa" kommenterar Simon Harris, Research Director på Security & ID Reseach Group hos IMS Research, rapportens innehåll.


Prestigefyllt
IMS Research är specialister på marknadsundersökningar och konsultverksamhet inom den globala elektronikmarknaden. Information från IMS Research används av stora företag över hela världen för att utvärdera marknadstrender, lösa marknadsföringsproblem och förbättra effektiviteten i affärsverksamheten. Bolaget gör affärer i 35 länder runt om i världen och har kontor i Wellingborough UK, Ausin Texas och Shanghai Kina.
    -  IMS har en så stark ställning i säkerhetsindustrin att denna Security Media Brand Awareness-rapport är viktig. Det är också värt att notera att ingen liknade rapport har gjorts tidigare i säkerhetsindustrin. Det betyder att resultatet av analysen betyder mycket för oss och andra intressenter, såväl för mediaföretag som annonsörer i säkerhetsindustrin" sammanfattar Lennart Alexandrie.


Fakta om "Security Media Brand Awareness" rapporten.
Insamling av fakta för rapporten skedde under oktober och november 2005 med hjälp av ett online frågeformulär som hade utarbetats av IMS Research. Detta frågeformulär skickades  med E-post till fackfolk över hela världen, huvudsakligen till försäljnings- och marknadschefer och andra chefspersoner bland tillverkare, distributörer, installatörer och systemintegrerare av säkerhetsutrustning, såsom CCTV produkter, passerkontrollsystem, branddetekteringsutrustning och inbrottslarm.
   Totalt inkom 608 svar. Ett oproportionerligt stort antal svar kom från UK/Irland och den nordiska regionen, varför dessa svar skars ner för att ligga mer i linje med andra regioner och representera en mer balanserad bild av marknaden. Dock finns separata analyser av alla svar från UK/Irland och de nordiska länderna tillgängliga.
   Trots att lovvärda försök gjordes att få in svar från områden utanför Europa och Mellanöstern för en mer global överblick, var de faktiskt inkomna svaren för få för att kunna användas på ett statistiskt representativt sätt, varför dessa uteslöts från rapporten. Totalt inkom 87 svar från den nordamerikanska marknaden. Det ansågs att detta var tillräckligt för att bilda underlag för en kompletterande analys.
  
Förutom att SecurityWorldHotel.com toppade tre av fyra Top 10-listor fanns inga andra skandinaviska säkerhetswebbsidor med på någon av listorna. Inte ens över sajter som används av nordbor där SecurityWorldHotel.com visserligen toppade men där endast brittiska och amerikanska websidor fyllde platserna 2-10.
   - Det gör det extra roligt att vi ensamma spräcker engelsk och amerikansk dominans med vår topprankade webbsida. Klart vi är nöjda, avslutar Lennart Alexandrie.


En gratis sammanfattning av utredningsresultaten kan erhållas genom att kontakta IMS Research via simon@imsresearch.com

Skriv ut Skriv ut  
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT