Prenumeration

Detektor Scandinavia, 4 nummer/år.

För mer information kontakta våra säljare.

Prenumeration - Detektor Scandinavia

Helårsprenumeration

Detektor Scandinavia, 1 år/4 nummer *. Pris 515:- exkl. moms.

Detektor Scandinavia digital version, 1 år/4 nummer *. Pris 120:- exkl. moms.

Lösnummer

Jag vill beställa ett nummer av Detektor Scandinavia. Pris 150:- exkl. moms.

År: Nummer: Antal exemplar:


Fakturaadress

Ange fakturaadress om annan än ovanBetalningssätt

Välj typ av faktura:


Lagring av personuppgifter

Jag samtycker till att mina personuppgifter lagras i enlighet med AR Medias integritetspolicy.

* Abonnemanget är löpande och förnyas vid avtalstidens slut om inte skriftlig uppsägning sker 30 dagar innan avtalstidens slut eller senast 15 dagar efter datering på förnyelsefakturan.