Detektor Scandinavia

Detektor Scandinavia utges i Sverige, Danmark samt Norge och är Skandinaviens ledande facktidning inom säkerhetsteknik.

Detektor har utgetts sedan 1989 och utkommer 4 gånger per år. Innehållet är fokuserat på säkerhetsmarknaden. Det kan gälla vad som händer på produktfronten eller företagsmarknaden.

I  Detektor Scandinavia ligger tyngdpunkten på Sverige, Norge och Danmark, men tidningen speglar internationella trender och händelser, både när det gäller teknik och branschens affärer.

Detektor bevakar noggrant aktuella säkerhetsmässor av både nationell och internationell karaktär. Därutöver erhåller läsarna återkommande Detektors unika produktöversikter som speglar säkerhetsmarknadens utbud med jämförande parametrar.

Tidningen lämpar sig speciellt för att:
* Lansera nya produkter
* Profilera/förstärka varumärken
* Finna slutkunder
* Hitta nya agenter/samarbetspartners
* Stötta befintliga återförsäljare
För läsare:
* Debatt
* Intervjuer
* Produktnyheter
* Affärsnyheter
* Rapporter från säkerhetsmässor
* Marknadsanalyser
* Internationell utblick
* Produktöversikter

Upplagan för Detektor Scandinavia är drygt 11 600 ex . som dels prenumereras, dels distribueras till besökare på säkerhets-mässor i Sverige, Norge och Danmark.

Tidningens målgrupper
Detektor Scandinavia är tidningen för alla som yrkesmässigt hanterar frågor kring säkerhetsprodukter- och tjänster. Företrädesvis distributörer, systemintegratörer, tillverkare och slutkunder som representerar större industriföretag och offentlig sektor.
Tidningens målgrupper »

Utgivning och materialdag 2024 - Detektor Scandinavia

  Nr Utg. vecka**   Mat.dag  Info / Redaktionella Teman *
  1 7   12/1 • Perimetersäkerhet
• Inbrottslarm & home automation
  2 16   8/3 • ID-hantering och passerkontroll
• Beyond Security
  3 41   6/9 • Intelligenta säkerhetssystem
• Smarta byggnader och städer
– hur kan säkerhetsbranschen bidra?
  4 49   1/11 • Cybersäkring av säkerhetssystem
• Molnbaserad säkerhet
– hur säker är den?
* Alla tema-artiklar publiceras också på Securityworldmarket.com.

** Utgivningsveckan avser tidpunkten då facktidningen börjar distribueras och levereras till prenumeranter. Leveranstiden till prenumeranter kan variera - upp till 10 dagar - beroende på postgången och adressatens hemland.