100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2007-04-23
Alexandrie och Alm fick årets branschpris
Fredagen den 20 april utdelades årets Hans Wermdalens Säkerhetsstipendium, som 1997 instiftades av SWESEC och Företagsuniversitetet. Den enkla prisceremonin ägde rum i samband med SWESECs årsstämma den 20 april i Stockholm.
Årets säkerhetsstipendium delades av Lennart Alexandrie, VD och grundare av Ar Media International och Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör på Stöldskyddsföreningen.

Årets säkerhetsstipendium delades av Lennart Alexandrie, ( t v), VD för Ar Media International och Jan-Peter Alm, säkerhetsinformatör på SSF.

Hans Wermdalens säkerhetsstipendium instiftades vid SWESECs årsstämma 1997. Att stipendiet fått namn av Hans Wermdalen, dåvarande vice vd på Securitas och ordförande samt grundare av SWESEC, ska ses mot bakgrund av hans mångåriga verksamhet inom säkerhetsbranschen som en pådrivande kraft för kunskapsutvecklingen inom de flesta av branschens delområden.
   Stipendiets ändamål är att bereda ökade möjligheter för mottagare av stipendiet att bl.a. genom fördjupade studier och kunskapsutveckling inom säkerhetsområdet föra branschens brotts- och skadeförebyggande arbete framåt.
   -Bakom stipendiet och dess finansiering står inte bara SWESEC utan också Företagsuniversitetet. Sedan starten 1997 är stipendiesumman tiotusen kronor.
   Lennart Alexandrie,  grundare av Ar Media International och tillika VD för företaget, fick årets stipendium med följande motivering; "Lennart har sedan starten av facktidningen Detektor 1989 och senare SecurityWorldHotel.com skapat lätttillgänglig, objektiv och aktuell information om brotts- och skedgörebyggande åtgärder; till stor nytta för såväl köpare som säljare av skydd för människor och egendom.
   Dessa informationskällor, tillsammans med konferenserna och utställningarna, vid de välbesökta Sectech-arrangemenagen, har mött stort intresse utanför våra gränser och verksamt bidragit till Sveriges höga anseende inom säkerhetsområdet".
Jan-Pater Alm, informatör på Svenska Stöldskyddsföreningen, blev stipendiat med följande motivering:
"Jan Peter har under 10 års tid på ett sakligt och korrekt sätt informerat kravställare, företag och privatkunder i frågor rörande inbrottssäkerhet. Jan Peter har också framträtt i tidningar och i TV och där för den breda allmänheten sakligt informerat om brottsutvecklingen, samt gett olika råd och tips hur man på bästa sätt kan skydda sig.
   Under tiden på SSF har Jan-Peter även hållit ett otal kurser runt om i Sverige för olika kundgrupper och kravställare och i dessa alltid framhållit värdet av att anlita aeriösa aktörer (branschanslutna företag), samt att använda testade och certifierade produkter i säkerhetsarbetet. Jan-Peter har också en stor viktig roll som utbildare i KY utbildningar i Härryda".
   För Lennart Alexandrie var stipendiet en trevlig överraskning.
   - Även om stipendiet är personligt så ser jag denna utmärkelse lika mycket som en gest på uppskattning till vad alla duktiga medarbetare på Ar Media International har åstadkommit genom åren, säger han.
   - Att ha visioner är en sak, att kunna genomföra dem är en helt annan sak. Utan duktiga medarbetare hade inte Ar Media International haft denna position på den svenska marknaden, än mindre på den internationella marknaden. På så sätt ser jag utmärkelsen som kollektiv för hela Ar Media International.
   - Också alla kunder, både läsare och annonsörer,  är delaktiga i utmärkelsen. Det är ju de som har möjliggjort vår expansion som resulterat i att vi idag är ett ledande mediaföretag inom säkerhetssektorn, både i Skandinavien och i Europa, avslutar Lennart Alexandrie.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT