Detektor Scandinavia - Content

Please find some of the editorial content of a recent issue of Detektor Scandinavia presented below.

If you are a subscriber of Detektor Scandinavia, you can read the magazine online.

Find out more and access your Detektor Online account via the "Online Service Log In" button to your right.


Detektor Scandinavia no. 4 - 2020


TEMA: VIDEOÖVERVAKNING
– Videoövervakning som tjänst växer dramatiskt.
– Branschens aktörer ger sin ”take” när det gäller trender, applikationer och nyheter inom området videoövervakning.

TEMA: ID & PASSERKONTROLL
– Marknaden för Identity & Access Management (IAM) förväntas växa med 14,5 procent per år fram till 2025.
– Den svenska branschens aktörer ger sin ”take” på identitetshantering och passerkontroll i detta tema.

TEMA: BRANDLARM & SKYDD
– Regelverket inget hinder för teknikutvecklingen.
– Molntjänster och datainsamling på stark frammarch.
– Aktörer inom brandskydd och brandlarm bidrar med sina perspektiv på olika aspekter på temat.

Ledare:
Tack för i år + alla 29 föregående år.

Intervjun:
Pierre Racz, CEO, Genetec:
”Ansiktsigenkänning fungerar bäst när man behöver det som minst”.

Företag & Affärer:
– Nordic Level Group förvärvar larmföretag.
– Nexus säkrar Airbus digitala transformation.
– Tcecur förvärvar Automatic Alarm.
– Dinbox får ny ledning.
– Salto Systems förvärvar Gantner.

Jubileum: AR Media och Detektor 30 år
Intervju med grundare Lennart Alexandrie och redogörelse för företagets historia år för år.