Detektor Scandinavia - Content

Please find some of the editorial content of a recent issue of Detektor Scandinavia presented below.

If you are a subscriber of Detektor Scandinavia, you can read the magazine online.

Find out more and access your Detektor Online account via the "Online Service Log In" button to your right.


Detektor Scandinavia no. 1 - 2016


Säkerhetsmarknaden
Trender och tillväxtfaktorer som styr säkerhetsmarknaden 2016
Marknadsanalysföretaget Memoori Research´s årliga rapporter om den globala marknaden för fysisk säkerhet och BIoT pekar ut de viktigaste tekniska och kommersiella trenderna när det gäller elektronisk säkerhet inom segmenten videoövervakning, inbrottslarm och passerkontroll.
Affärsutveckling i säkerhetsbranschen
Fler företagsförvärv att vänta 2016
Vi lever i globaliseringens tidevarv. Säkerhetsmarknaden utgör inget undantag. Vad som händer i Kina eller i USA ha stor påverkan på vad som sker i Skandinavien, tro inget annat. Säkerhetsmarknaden 2015 var på många sätt händelserikt och kommer prägla 2016, inte minst de många fusionerna och företagsuppköpen som genomfördes.
Branschkommentar
Undvik brott mot lagen – ta mer ansvar
Marcus Sandahl, Santek Kameraövervakning
Innan man låter installera en kameraanläggning på ett företag eller annan arbetsplats är det viktigt att man tänkt igenom ett antal frågor. Det åligger beställaren att sammanställa en dokumenterad risk och
behovsanalys innan kameraövervakning sätter upp installeras, men ibland brister det hos beställaren.
Branschintervju
Ray Mauritsson, vd för Axis Communications
Axis vd tror på fler kompletterande produkter
Detektor har träffat Axis vd Ray Mauritsson i Lund för ett samtal om Canon, tillväxtmarknader på tomgång och nya produkter.
Han är positiv till att Canon har tagit över i styrelserummet.
– Det har inte varit någon dramatisk förändring.