100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2009-05-01
Jonik och Niscayah först med att certifieras som CCTV-företag
Många köpare av CCTV-system har blivit besvikna när tjuven inte kunnat identifieras på bilderna. För att höja kvaliteten har Svenska Stöldskyddsföreningen i samarbete med bland andra polisen utarbetat normer för CCTV-området.

Per Edsmar tar emot certifikatet för Niscayahs räkning från SBSC:s vd Jan-Olof Danielssons händer.

Två företag är nu certifierade enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering; först ut blev Jonik Säkerhetsteknik, tätt följda av Niscayahs Stockholmskontor. Ytterligare nio företag blir klara under våren.

Såväl polisen som Svensk Handel är mycket nöjda:
- Nu får våra medlemmar en garanti för att investeringen i CCTV lönar sig, säger Thomas Eulau, ansvarig för Svensk Handel i Stockholmsregionen.

Kriminalkommissarie John Bäckström, som är chef för Stockholms Länskriminalpolis Bildanalysgrupp, har under flera år samverkat på olika sätt med säkerhetsbranschen och övriga organisationer för att öka kvaliteten på CCTV-området. Enligt honom är det ett problem att bilder från CCTV-system håller så dålig kvalitet att de i många fall inte går att använda för att identifiera brottslingar.
- I butiker är det ofta "flygbilder" som visar mer av taket än kassaområdet. Detta beror i många fall på att kameror har installerats eller placerats felaktigt, säger John Bäckström, som betonar att kompetensen hos säkerhetsföretagen hittills i många fall har varit för låg.

- När ett brott begås är de första tjugofyra timmarna viktigast. Men hittills har det  varit vanligt att Bildanalysgruppen måst åka och hämta CCTV-system exempelvis i banker eftersom ingen där har vetat hur de ska plocka ut bilderna. Inte sällan får bildanalytikerna leta efter information på nätet eftersom den som sålde systemet försvunnit från marknaden - och då går värdefull tid förlorad, konstaterar John Bäckström.

Specifika behov
Att ett CCTV-system fungerar dåligt behöver dock inte innebära att leverantören har gjort fel. Tvärtom har denne många gånger levererat exakt enligt offert.
- Men kunder och leverantörer pratar ofta förbi varandra, och det finns leverantörer som målar upp för alla användare att de måste ha världens bästa kamera, utan att ta reda på vilket faktiskt behov som den specifika kunden har, påpekar Jan-Olof Danielsson, vd, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC.

Normer för kvalitetshöjning
Under senare år har därför mycket gjorts för att väsentligt öka kvaliteten på CCTV-området. Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, har i samråd bland annat med branschorganisationen Swelarm, SKL, Svensk Handel, Rikspolisstyrelsen och Bankföreningen arbetat fram flera normer. Normerna för personer och företag lanserades hösten 2008.
- Enkelt uttryckt beskriver normerna hur ett CCTV-system ska konstrueras, vad personerna som utför detta ska kunna, samt vilket ansvar säkerhetsföretaget har. En viktig del är de nya kvalitetsrutinerna som bland annat innebär att en behovsanalys samt avstämning, under hela processen, alltid ska göras i samråd med kunden, säger Jan-Olof Danielsson.

Seriösa certifierar sig
När så de nya normerna lanserats kunde SBSC påbörja arbetet med att ta fram underlag för certifiering, och den första personcertifieringen inom CCTV-området blev klar redan i december 2008.
- Svensk Handel har tryckt på här, och efterfrågan på personcertifieringar är mycket stor. Under vintern har 23 personer redan blivit certifierade, och ytterligare 43 står i tur. Det har varit en rivstart för CCTV-området, vi har inte sett like till detta på något annat område, säger Jan-Olof Danielsson.

- För att säkerställa att deras medlemmar uppfyller alla krav har Swelarm under våren tagit beslutet att alla i Sektion CCTV ska vara certifierade enligt den nya CCTV-normen senast under hösten 2010, berättar han vidare.

Jonik första företaget
Nu är också två företag klara med sina anpassningar till normerna och har uppnått certifiering. Ytterligare nio kommer att bli klara under våren. Allra först blev Jonik Säkerhetsteknik, vars certifiering undertecknades den 30 mars.
- Jonik har en uttalad policy att skapa förtroende hos kunden. Vi är väldigt nöjda att vara först med denna kvalitetsstämpel på CCTV-området, berättar Joakim Lorenz, vd, Jonik.

- Vi är säkra på att kunderna kommer att vända sig till certifierade företag, och hoppas att kunna ta marknadsandelar på detta sätt, säger han vidare.
Joakim Lorenz ser normen som ett verktyg och behovsanalysen är rätt sätt att tillse att varje kund får rätt lösning utifrån sina specifika behov. Visserligen innebär den nya processen att det blir mer arbete i början, men färre kostsamma reklamationer. 

- På sikt tjänar vi pengar på certifieringen, påpekar Joakim Lorenz.

Jonik, som arbetar över hela landet, har funnits sedan 1995, och har i dag ett tjugotal medarbetare på kontoren i Västerås och Örebro.

- Målsättningen är att öppna ett kontor även i Stockholm, vi har personal som bor och arbetar på heltid där. Vi har vuxit organiskt och nu står vi rustade med certifiering och god ekonomi för att utöka verksamheten, säger Joakim Lorenz.

Svårt för statusens skull
Många tror att det är krångligt att certifiera sig, menar Joakim Lorenz, särskilt i nya företag där det kan upplevas tungt med alla nya kvalitetsrutiner som det innebär. Jonik har sammanlagt fyra certifierade ingenjörer inom de olika verksamhetsområdena, senast blev Mikael Fjällström certifierad som behörig ingenjör inom CCTV-området.
- Frågorna på provet var svåra! Men det ska vara svårt, annars får certifieringen ingen status, betonar Mikael Fjällström och berättar vidare att han som arbetat på Jonik i nio år lärde sig mycket om CCTV på den tre dagar långa certifieringsförberedande kursen som SSF anordnar.

- Det var en väldigt bra utbildning. Framförallt fick jag insikt om de lagar och regler som styr verksamheten. Nu kan vi på bästa sätt hjälpa kunderna med att fylla i blanketterna till länsstyrelsen, säger han.

Niscayah god tvåa
Niscayah har en rikstäckande organisation med 35 lokala kontor. Stockholmskontoret blev god tvåa som certifierat CCTV-företag, och inom kort kommer även Göteborgskontoret att vara certifierat.
- Niscayah har varit mycket aktiva i arbetet för certifieringen och inom Swelarm för att tillsammans med SSF ta fram normen, här har P-O Nygren bidragit stort. Att vi blev klara så snabbt är ett bevis på detta, säger marknadschefen Per Edsmar, också nyligen vald till styrelseordförande i Swelarm.

- Certifieringen är en stor fördel vad gäller konkurrensen på området, och som ett av de första företagen att bli certifierade så räknar vi med att efterfrågan på våra tjänster kommer att öka, fortsätter han.

Men Per Edsmar vill betona att för Niscayah är detta med att sätta bildkvaliteten främst inget nytt: att leverera ett CCTV-system handlar i första hand om att sälja en funktionell lösning som ger kunden en kvalitetsbild vilken är ändamålsenlig för åtgärden, och inte enbart teknik.
- Kunden ska ju ha nytta av sin investering. Dessvärre har många oseriösa företag  agerat på marknaden och sålt system som inte fungerat som de ska när brott begåtts och bilderna behövts för att lösa dem. Nu när lycksökarna rensas ut så hoppas vi att branschen återfår kundernas förtroende och att kunderna efterfrågar certifierade företag, säger Per Edsmar.

- Vi har införlivat den nya certifieringen i vårt kvalitetssystem och informerar om kraven i normen på vårt intranät.  Vi kommer att ge personal i hela landet som arbetar inom CCTV-området skräddarsydd utbildning, berättar han vidare.

Polisen välkomnar
John Bäckström berättar att man inom polisen har sett fram emot certifieringen och välkomnar den.
- Jag är övertygad om att det vänder; att det blir lättare att identifiera tjuvarna och därmed kunna gripa dem, säger John Bäckström, som tycker att det är bra att säkerhetsföretagen medvetandegör sina kunder om att det krävs kunskap för att göra en professionell CCTV-installation. Och systemet måste vara användarvänligt så att bilderna snabbt kan användas.

- Det blir ju inte dyrare att använda en certifierad leverantör, snarare tvärtom eftersom den som köper ett CCTV-system av en bondfångare inte får någon hjälp när det blir problem, konstaterar John Bäckström.

Svensk Handel rekommenderar
Även på branschorganisationen Svensk Handel, med cirka 12.000 medlemsföretag och cirka 20.000 försäljningsställen, som alltså uppmuntrat framtagandet av CCTV-normerna, är glädjen stor över de första företagscertifieringarna.
- Nu får våra medlemmar en kvalitetsgaranti för att investeringen i CCTV lönar sig, eftersom de får tillgång till kvalificerad rådgivning vid val av utrustning och rätt montering av densamma, betonar Thomas Eulau, ansvarig för Svensk Handel i Stockholmsregionen.

- Att kriminella går att identifiera på bilderna och därmed åtala, minskar stölderna samt svinnet. Detta ökar tryggheten för personalen eftersom de kan råka ut för hot och våld när brott begås, säger han vidare.

Information om certifieringen till medlemmarna sker på flera sätt, garanterar säkerhetschefen Dick Malmlund. Bland annat på konferenser och i interna utbildningar, även sådana som inte specifikt handlar om säkerhet. Allt eftersom certifieringarna blir klara kommer företagen att listas på Svensk Handels hemsida.
- Eftersom de flesta av våra medlemmar saknar kunskap om CCTV har de hitintills varit i händerna på leverantörerna. Det är ju inte särskilt lyckat att betala en massa för något som sedan visar sig inte fungera. Med certifierade leverantörer blir det mer jämvikt, och de får bra utrustning, konstaterar han och påpekar att det inte är Svensk Handels sak att tala om för sina medlemmar vilka företag som är oseriösa, utan att guida dem till sådana som visar att de når upp till kraven i normerna.

- Vi kommer att betona för våra medlemmar att de bör anlita certifierade CCTV-leverantörer, avslutar Dick Malmlund.

Skriv ut Skriv ut  
NYHETSSÖK
År:    

2022-03-14
 Sectech slog nytt norskt rekord
2022-03-02
 Trygghetnu: Kamerors betydelse och idrottens terrorberedskap i fokus
2022-01-28
 Aktuell Sikkerhet och AR Media i samarbete inför Sectech Norge
2022-01-03
 Securityworldmarket hade rekordmånga nordiska användare 2021
2021-12-06
 Pandemi och snöoväder stoppade inte Sectech
2021-10-28
 Anna Flink – Årets Trygghetsambassadör
2021-09-21
 14.000 åskådare – nytt publikrekord för utdelning av säkerhetspris
2021-09-20
 Idag prisas en AIK-ikon på Friends för sin insats mot matchfixning
2021-09-03
 AR Medias grundare Lennart Alexandrie fick Stora Säkerhetspriset
2021-09-01
 Succé igen – Skyddgolfen Detektor Open slog nytt världsrekord
2021-08-16
 15-årsjubilerande Skyddgolfen Detektor Open slår nya världsrekord
2021-01-25
 2020 – ännu ett rekordår för Securityworldmarket
2020-12-29
 2001 – Sectech introduceras
2020-12-28
 2000 – premiär för Detektor International
2020-12-26
 1998 – första fackmediet baserat på dagliga säkerhetsnyheter lanseras
2020-12-20
 1996 – första upplagan av Svensk Säkerhet släpps
2020-12-16
 1993 – transatlantisk larmteknik tog över i Sverige
2020-12-14
 Höjdpunkter från 30 år med AR Media
2020-12-11
 1990 – första numret av Detektor
2020-10-06
  Nytt trafikrekord på Securityworldmarket
2020-09-01
 #Trygghetnu flyttas till våren 2021
2020-08-26
 Han vann Skyddgolfen Detektor Open
2020-08-10
 Ansiktsmasker till säkerhetsbranschens golfare
2020-07-06
 Securityworldmarket noterar nytt rekord första halvåret
2020-04-27
 Rekordstart på 2020 för Securityworldmarket.com
2020-03-05
 Säkerhetsbranschen tillkännager finalisterna till Stora Säkerhetspriset
2020-01-27
 Ny rapport förutspår rekordtillväxt för videoövervakning fram till 2024
2020-01-07
 Ännu ett rekordår för Securityworldmarket
2019-11-22
 Bosch, HID, Cias och svenska Seriline – årets DIA-förstaprisvinnare
2019-11-21
 Sectech satte nya rekord
2019-11-20
 Eklund Löwinder – årets trygghetsambassadör
2019-04-04
 #Trygghetnu inbjöd till breda perspektiv på säkerhet och integritet
2019-03-11
 Nytt besökarrekord Sectech i Norge
2018-11-13
 Starkt Sectech överträffade förväntningarna
2018-11-08
 Här är vinnarna av Detektor International Award 2018
2018-10-03
 Hur övervakningsteknik ger värdet till logistik
2018-06-01
 Cubsec vann Detektor Football Cup
2018-05-28
 AR Media på Ifsec – för 27:e året i rad!
2018-03-21
 Polischef utsågs till årets trygghetsambassadör 2018
2017-03-20
 Rekord för Sectech i Lilleström
2017-03-06
 IoT och säkerhet i fokus på Sectech i Norge den 15-16 mars
2016-12-19
 Fysisk säkerhet och branddetektion i tätposition för IoT i smarta byggnader
2016-12-05
 441 miljarder kronor – den globala produktförsäljningen av säkerhetselektronik 2016
2016-11-21
 Tangerat rekord för Sectech i Danmark
2016-11-01
 Skydd lockade 10 576 besökare och 4200 seminarie-åhörare
2016-10-25
 Dagens fem största höjdpunkter på Skydd-seminarierna
2016-08-31
 Solig succé för Skyddgolfen Detektor Open 2016
2016-08-16
 Skyddgolfen Detektor Open slår nytt världsrekord
2016-06-13
 Skyddgolfen Detektor Open mot nya rekord
2016-06-07
 Välbesökt säkerhetspaviljong på Nordea Masters
2016-06-02
 Nordea Masters igång med säkerhetstält på plats
2016-05-23
 Sectech Norge flyttar till Lilleström
2016-05-16
 Molntjänster och integration – starka trender inom passerkontroll
2016-05-09
 Säkerhetstältet på Nordea Masters återuppstår
2016-04-18
 Detektor Football Cup den 1 juni – snart fullbokat
2016-04-05
 Danskt branschstöd för Security User Expo 2017
2014-05-06
 Enad säkerhetsbransch kritiserar Datainspektionen i SvD-debatt
2013-10-28
 Rekordmånga besökare på Sectech
2013-09-30
 Ar Media och Stockholmsmässan i samarbete kring Skyddmässan
2011-10-21
 Sectech blev en succé
2011-10-19
 Nyx grundare utsedd till Årets Säkerhetsentreprenör
2011-10-19
 Wermdalen fick Detektors hederspris
2011-10-19
 Alarmtech vann när årets bästa säkerhetsprodukter korades
2011-10-18
 Johan Pehrson utsedd till Årets Trygghetsambassadör
2011-10-03
 Nästan 3 200 besökte SecurityUser Expo 2011
2011-08-25
 Danmarks största säkerhetsmässa - för första gången i Köpenhamn
2011-03-03
 Bjørn-Erik Jørgensen - landschef för AR Media i Danmark
2011-02-07
 VCA och digital larmöverföring i fokus på Sectech i Oslo 29-30 mars
2011-01-31
 AR Media öppnar kontor i Köpenhamn
2010-11-30
 Succé och nytt rekord för Sectech
2010-11-23
 Milestone utsett till Årets säkerhetsföretag i Danmark
2010-09-17
 En svensk i topp när årets bästa säkerhetsprodukter korades
2010-09-16
 Dick Malmlund fick Detektors hederspris
2010-09-15
 Idag utses "Årets Säkerhetsentreprenör" på Skyddbanketten
2010-09-15
 Tre svenska produkter i final om internationellt säkerhetspris idag
2010-09-14
 Lagrell inleder eventsäkerhetskonferensen imorgon
2010-05-06
 SecurityUser Expo blir Danmarks största säkerhetsmässa
2010-03-01
 Lobbynätverk och tankesmedja ska öka säkerhetsmedvetandet
2009-10-22
 Sectech slog nya rekord
2009-05-01
 Jonik och Niscayah först med att certifieras som CCTV-företag
2008-12-04
 Axis vinner internationellt produktpris och förstärker sin marknadsledande position
2008-11-20
 Axis, Bosch och iLoq vinnare av Detektor International Best Product Awards
2008-11-19
 Åke Andersson signerar sin självbiografi den 28 november hos AR Media
2008-11-17
 Fullbokad utställning när Sectech öppnar på onsdag
2008-11-12
 Sectech-seminarier fokuserar på säkerhetsteknik
2008-10-26
 Varning för annonsbedragare från Mexiko som försöker lura Sectech-utställare
2008-10-02
 Årets nomineringar till Detektor International Award presenterades inför 900 säkerhetsproffs
2008-07-16
 Sectech utsatta för annonsbedragare
2008-06-15
 Ska SAAB fylla tomrummet?
2008-06-01
 Lagens längsta arm
2007-12-17
 SecurityWorldHotel.com - mest använd bland online-medier för säkerhetsmarknaden
2007-12-03
 SecurityWorldHotel.com - största online-mediet inom säkerhet
2007-11-17
 Sonys övervakningskamera utsedd till "Bästa CCTV-produkt"
2007-10-25
 Alla tiders bästa Sectech - nytt besökarrekord!
2007-10-24
 Sony, Panasonic och GE i topp när årets säkerhetsprodukter utsågs
2007-04-23
 Alexandrie och Alm fick årets branschpris
2006-11-13
 Axis, Bosch och Bayer Innovation- de stora vinnarna på D I Awards
2006-11-10
 Sectech i Köpenhamn blev en fullträff
2006-11-08
 Idag öppnar Sectech - i Köpenhamn!
2006-11-06
 Biometri-seminarium på Sectech
2006-09-05
 SECTECH fokuseras i danska Börsen via SecurityWorldHotel.com
2006-02-27
 Svensk säkerhetstidning bäst i Europa enligt IMS-rapport
2006-01-16
 IMS-rapport rankar SecurityWorldHotel.com som marknadsledande i Europa
2005-11-08
 Alla rekord slogs på Sectech - mer än 2000 besökare!
2005-08-10
 Fullbokad utställning på Sectech
2005-08-08
 SecurityWorldHotel.com kommer som tryckt media!
2005-05-16
 Handeln och industrin i fokus för säkerhetsbilagor
2005-05-13
 Handeln och industrin i fokus för Säkerhetsbilagor
2005-04-13
 I dag öppnar Sectech Oslo - två intensiva dagar med säkerhetsteknik i fokus
2005-03-12
 Ar Media International fick utmärkelse i Sydafrika
2005-01-27
 Nytt rekordår för SecurityWorldHotel.com - som satsar på CCTV-utbildning Online!
2004-09-21
 Idag får säkerhetsköparna en egen nyhetskanal - SecurityUser.com
2004-09-16
 Svenskproducerade nyhetsportalen SecurityWorldHotel.com internationaliseras
2004-09-13
 Den årliga säkerhetsbilagan i Dagens Industri idag!
2004-09-13
 Skandinavisk och internationell prägel när Sectech är tillbaka i Köpenhamn den 3 – 4 November 2004
2004-06-23
 Skandinavisk paviljong för säkerhetsföretag i Dubai
2004-05-14
 Succe för brittiska SecurityWorldHotel.com på Ifsec
2004-01-10
 Sectech tillbaka i Köpenhamn den 3 - 4 november
2004-01-08
 Rekordår för SecurityHotel.com
2003-10-20
 Säkerhetsbranschen fokuseras i Dagens Industri idag!
2003-10-08
 Ar Media ställer ut i Oslo, Odense och i Singapore - samtidigt!
2003-10-08
 Stort intresse för Sectech
2003-08-11
 Dagens Industri-bilagan Säkerhet Plus utkommer 20 oktober
2003-08-10
 Besök Ar Media i höst när Detektor distribueras i fyra världsdelar!
2002-08-28
 Ar Media tillsätter landsansvarig i Danmark
2002-04-25
 Ar Media kartlägger norsk säkerhetmarknad på uppdrag av AGF
2002-02-04
 SECTECH 2003 arrangeras den 28-29 oktober i Stockholm
2001-12-10
 Danmark får SecurityHotel.com i februari
2001-09-18
 Ny marknadsansvarig på Ar Media
2001-09-14
 DI-bilagan Säkerhet Plus utkommer 24 september
2001-05-18
 Besök Ar Media på IFSEC
2001-03-21
 70 procent av SECTECH´s utställaryta är bokad!
2001-03-13
 Detektor - en branschfavorit!
2001-02-15
 Säkerhetsteknisk utställning i Stockholm
2001-01-26
 Svensk Säkerhet 2001 har släppts
2000-12-14
 Flygande distribution av Detektor International
2000-12-01
 Flygande distribution av Detektor International
2000-11-22
 Halva priset på Security Sales
2000-09-22
 Axis fick internationell utmärkelse på Skydd 2000
2000-09-21
 Vinnarna av Detektor International Award
2000-09-19
 Singapore eller Korea vinner Detektorpriset
2000-09-19
 Svenska Axisi final idag om Detektor Int´l Award
2000-09-15
 Japan och Sverige i final om Detektor Int Award
2000-09-08
 Världens bästa formgivare designar säkerhetspris
2000-08-31
 Idag utkommer Säkerhet PLus som bilaga i DI
2000-08-22
 Säkerhet Plus i Dagens Industri på torsdag
2000-08-08
 Världens bästa formgivare designar säkerhetspris
2000-07-06
 Svensk Säkerhet släpps i september
2000-06-12
 Svensk säkerhetsportal lanseras i Hong Kong
2000-05-23
 Svensk säkerhetsportal gjorde succé på Ifsec!
1999-12-24
 Security önskar en god jul till alla våra besökare
1999-12-03
 Detektor blir internationell tidning
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT