Prenumeration

Detektor International, 2 nummer/år.

För mer information kontakta våra säljare.

Prenumeration - Detektor International

Helårsprenumeration

Detektor International, 1 år/2 nummer *. Pris 255:- exkl. moms.

Detektor International digital version, 1 år/2 nummer. Gratis prenumeration.

Lösnummer

Jag vill beställa ett nummer av Detektor International. Pris 150:- exkl. moms.

År: Nummer: Antal exemplar:


Fakturaadress

Ange fakturaadress om annan än ovanBetalningssätt

Välj typ av faktura:


Lagring av personuppgifter

Jag samtycker till att mina personuppgifter lagras i enlighet med AR Medias integritetspolicy.

* Abonnemanget är löpande och förnyas vid avtalstidens slut om inte skriftlig uppsägning sker 30 dagar innan avtalstidens slut eller senast 15 dagar efter datering på förnyelsefakturan.