Detektor International är en av de ledande internationella facktidningarna inom säkerhetsområdet. I slutet av 2005 rankades facktidningen som den mest välkända och regelbundet lästa facktidningen inom EMEA av IMS Research (rapporten ”Security Media Brand Awareness 2005”).

Detektor International bevakar den globala säkerhetsmarknaden, men är främst avsedd för sä kerhetsproffs i Europa och Mellanöstern, där tidningen i huvudsak distribueras.

Tidningen utkommer 2 gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den säkerhetstekniska utvecklingen och speglar affärs- och produkttrender samt publicerar nyheter om alla viktiga händelser på säkerhetsmarknaden. Lägg därtill intressanta intervjuer med inflytelsefulla personer inom säkerhetsindustrin.

Detektor International är ett utomordentligt media att marknadsföra nya och innovativa produkter och tjänster i ett globalt perspektiv. Detektor International har på några år etablerat sig starkt på världsmarknaden.

Tidningen lämpar sig speciellt för att:
* Lansera nya produkter
* Profilera/förstärka varumärken
* Finna slutkunder
* Hitta nya agenter/samarbetspartners
* Stötta befintliga återförsäljare
Innehåll:
* Produktnyheter
* Affärsnyheter
* Rapporter från säkerhetsmässor
* Marknadsanalyser
* Info om olika marknader
* Produktöversikter

Upplagan för Detektor International är drygt 10 000 ex. Utöver den postdistribuerade upplagan distribueras tidningen till besökare på ca 25 säkerhetsmässor och konferenser i Europa, Asien och USA . Sedan starten 2000 har Detektor International utvecklats till en ledande facktidning för säkerhetsproffs och ett ledande annonsmedia för säkerhetsföretag från hela världen.

Tidningens målgrupper
Utöver den postdistribuerade upplagan distribueras tidningen till besökare på ca 25 säkerhetsmässor och konferenser i Europa, Asien och USA. Sedan starten 2000 har Detektor International utvecklats till en ledande facktidning för säkerhetsproffs och ett ledande annonsmedia för säkerhetsföretag från hela världen.
Tidningens målgrupper »

Utgivning och materialdag 2023 - Detektor International

  Nr Utg. vecka**   Mat.dag  Info / Redaktionella teman *
  1 13   21/2
  2 46   10/10
* Alla tema-artiklar publiceras också på Securityworldmarket.com.

** Utgivningsveckan avser tidpunkten då facktidningen börjar distribueras och levereras till prenumeranter. Leveranstiden till prenumeranter kan variera - upp till 10 dagar - beroende på postgången och adressatens hemland.