Webbplatsöversikt

HEM
Kort beskrivning av Detektor International, den ledande facktidningen inom säkerhetsteknik, länkar till tidigare nummer av Detektor International samt kort presentation av kommande säkerhetsarrangemang.

OM DETEKTOR
Om Detektor
En mer detaljerad beskrivning av tidskriften, vad den lämpar sig för, tidningens målgrupper och utgivningsplan.
Innehåll
Kortare presentation av det senaste numret av Detektor International.
Arkiv
Kort sammanställning av det senaste samt tidigare nummer av Detektor International.

ANNONSERING
Annonsformat och priser, teknisk data (raster och icc-profiler), rubricerad annonsering som avser inköpsguiden, säkerhetsinstallatörer, företagsmarknaden samt uppgifter om utgivning och materialdag.

PRENUMERATION
Information om priser och antal utgåvor, möjlighet att kontakta våra säljare samt beställning av prenumeration via ett formulär.

EVENEMANG
Mässor
Förteckning över kommande säkerhetsmässor världen över.
Utmärkelser
Presentation av Detektor International Award – ett pris som är instiftat för att uppmuntra och premiera företag som utvecklat produkter som präglas av innovativ och marknadsanpassad teknik.
Detektor Football Cup
Presentation av Säkerhetsbranschens egen fotbolstävling.

PRESS
Här kan du skicka in dina pressreleaser till Detektor samt ladda ner Detektors logotyp och ICC-profil.

KONTAKTA OSS
Här hittar du e-mail adresser och telefon nummer till personalen samt kan komma i kontakt med företaget via ett kontaktformulär.