100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2016-12-19
Fysisk säkerhet och branddetektion i tätposition för IoT i smarta byggnader

Den globala marknaden för Internet of Things i smarta byggnader kommer att tredubblas fram till 2021. Det är en av flera intressanta slutsatser i en ny marknadsrapport som AR Media International lanserar på den Skandinaviska marknaden.


Marknadsundersökningsföretaget Memoori har precis publicerat rapporten "The Internet of Things in Smart Commercial Buildings 2016 to 2021 – market prospects, impacts & opportunities". Det är en oberoende rapport som fokuserar på marknadens storlek samt marknadsmöjligheterna för smarta byggnader. Den gör åtskillnad på fem olika marknader: Nordamerika, Latinamerika, Europa, Asien och Australien samt Afrika.

Ökar med 50 miljarder dollar
Memoori uppskattar att den globala marknaden för Internet of Things i smarta byggnader kommer att växa från knappt 27 miljarder dollar 2015 till 75,5 miljarder 2021. Det innebär en årlig tillväxttakt på 20,7 procent. Den ökade mängden datavolym som genereras av IoT kommer enligt Memoori att leda till signifikanta investeringar eftersom organisationer kommer att få arbeta hårt för att upprätthålla sin nätverkskapacitet och kraven på bandbredd för att effektivt ta emot och skicka all ny data.

– Intressant i sammanhanget är Memoori uppskattar att totalmarknaden för tekniska systems in byggnader kommer domineras av fysisk säkerhet, belysningskontroll och tekniskt brandskydd, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media International som distribuerar rapporten  i Skandinavien.

Enligt Memoori omsatte den globala marknaden för system i byggnader till  94.6 miljarder dollar år 2015. Försäljningen av Building Energy och styrsystem (BECS) utgjorde den största andelen av marknaden, med en omsättning på närmare 31 miljarder dollar, tätt följt av system för fysisk säkerhet vars försäljning nådde drygt 27 miljarder dollar och system för tekniskt brandskydd  uppgick till närmare 22 miljarder dollar. 

Big data exploderar 
Ett annan intressant uppgift i rapporten är att big data och molnbaserad mjukvara omsatte 8 miljarder dollar 2015 (inom Internet of Things i smarta byggnader) och väntas ha en årlig tillväxttakt på drygt 26 procent fram till 2021 och då omsätta 32 miljarder dollar. ”Connectivity Services and Related Hardware” väntas växa ungefär hälften så fort: från 8,8 miljarder dollar 2015 till 18,4 miljarder 2021, medan ”Enablement Hardware” väntas växa från 6,8 miljarder till 15,5 miljarder dollar. Om fem år väntas de tre största produktsegmenten inom Internet of Things i smarta byggnader vara fysisk säkerhet, styrning av belysning och branddetektion och brandsäkerhet.

Händelserik marknad
Mellan 2010 och slutet på 2015 registrerade Memoori 597 olika förvärv och stora investeringar inom Internet of Things i smarta byggnader – 379 av dem var investeringar av riskkapitalbolag och mer än 200 var förvärv. Dessutom inträffade fyra fusioner, tre börsintroduktioner och två ”management buyouts”. Det finns enligt Memoori både en stor efterfrågan för innovationer och expansion genom fusioner och förvärv på marknaden.

För mer info eller beställning av den 222-sidiga rapporten ”The Internet of Things in Smart Commercial Buildings 2016 to 2021” klicka här.

Skriv ut Skriv ut  
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT