100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.
The Transformation of BAS into the Building Internet of Things 2015 to 2020

The Transformation of BAS into the Building Internet of Things 2015 to 2020

This report is the new 2015 definitive resource for understanding how & why building automation is being transformed into the Building Internet of Things; and its effect on smart buildings.

For a quarter of a century the BAS industry has been working hard at delivering full connectivity across all the different building services. They have been successful in achieving this goal but the solutions have been expensive, lacked flexibility and robustness and whilst they improved the optimization of the buildings performance they could not be fully automated.

More recently with the introduction of IP Networked product across many of the services improved solutions have been made possible, however they still fall short of delivering full optimization and automation in commercial and industrial buildings. With the advent of IoT we now have the capability to join “things” together more efficiently and cost effectively in a building; let’s call it the Building Internet of Things (BIoT). This technology can collect data from all the sensors and devices and with Big Data software, analyze all of this data and immediately optimise and fully automate the buildings performance. It can and will add a further dimension through more effective convergence with the business enterprise.

Now you can order this report directly from AR Media International for only SEK 7 400.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT