100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.
Teknisk säkerhet

Teknisk säkerhet

"TEKNISK SÄKERHET — marknadsvolymer och utvecklingstrender för teknisk säkerhet 2008-2010" är en intervjubaserad studie med fokus på marknadsvolymer, tillväxtförutsättningar och användarkrav när det gäller teknisk säkerhet i byggnader.

Den senaste uppdateringen av rapporten — som avser tekniska säkerhetsinstallationer i byggnader — skedde i november 2008.

AR Media International AB är distributör för rapporten gentemot säkerhetsbranschen.
› Infosida › Beställ
FAKTA
Antal sidor: 64
Pris: 8 500 SEK (exkl. moms) för första exemplaret
Infosida: Teknisk säkerhet
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT