100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2010-03-01
Lobbynätverk och tankesmedja ska öka säkerhetsmedvetandet
Ett nytt nätverk har bildats, Säkerhet i Näringsliv och Samhälle, SNOS. Initiativtagare är AR Media International AB.
- Den privata säkerhetsmarknadens företrädare har länge haft behov av ett forum som formulerar de viktiga frågorna och proaktivt driver dem. SNOS fyller detta tomrum. SNOS ska ses som den saknade länken, vars arbete syftar till att stödja alla som arbetar med säkerhet, inklusive beställarna, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media och inititativtagare till tanskesmedjan och lobbynätverket Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

SNOS ordförande, Åke Andersson, och AR Media Internationals VD, Lennart Alexandrie, driver viktiga frågor för säkerhetsmarknaden via tidningen och webbsidan SecurityUser, där båda ingår i redaktionen.

SNOS nuvarande medlemskonstellation, bestående av "handplockade" personer och organisationer, representerar sålunda både leverantörerna och deras kunder. Bland medlemmarna märks t ex ledande befattningshavare från ASIS (Per Lundkvist) och Näringslivets Säkerhetsdelegation (Tommy Svensson) samt branschorganisationen Swelarm (Lennart Person). Men organisationen inrymmer även personer som representerar sina företag.

Ordförande för SNOS är Åke Andersson, som fram tills nyligen var talesman för Sweguard och dessförinnan var informationschef för Securitas. Nätverkets officiella mediaplattform är SecurityUser som finns som tidning och nätupplaga.

AR Media har under många år fått förfrågningar från personer i den privata säkerhetsbranschen gällande ett oberoende nätverk som aktivt kan driva frågor som är av vitalt intresse för såväl branschens företag som dess kunder, dvs säkerhetsanvändarna.
   - SNOS är svaret. Med den vitala medlemsmixen ska vi ta tag i frågor som branschorganisationerna kanske inte hinner med eller inte har resurser att driva. I huvudsak handlar det om att lyfta frågorna och låta båda sidor komma till tals via media för att på sätt sprida vårt budskap och förhoppningsvis kunna påverka beslutsfattare inom myndigheter och andra organisationer som har inflytande över säkerhetsmarknaden, säger Lennart Alexandrie.
   - Vidare ska SNOS verka för ett högre säkerhetsmedvetande inom företag och offentlig verksamhet. För SNOS är säkerhetsåtgärder inte bara en fråga om att skapa trygghet, utan också medel för att spara pengar och uppnå lönsamma affärer för alla typer av verksamheter, betonar han.

SecurityUser officiellt organ
SecurityUser, dvs tidningen och nätupplagan (SecurityUser.com) är den officiella mediaplattformen för SNOS. Därför ingår SNOS-ordförande Åke Andersson självklart i redaktionen.
   - Nyhetsportalen är navet. Här kan SNOS nå ut med information om viktiga händelser så snart de inträffar. Den tryckta utgåvan fokuserar mer på lite mer fördjupning i viktiga ämnen. Många idéer kläcks förstås under SNOS-sammankomsterna där olika frågor vädras.
   - Att både slutkunder och leverantörer diskuterar säkerhetsfrågor i detta forum gör att vi får en stark dynamik som helt klart ger SecurityUser många intressanta uppslag. Det gynnar inte bara mediet utan också hela branschen. Särskilt som vi har många politiker, både på kommunal och på riksdagsnivå, bland våra läsare, understryker Åke Andersson.

Spännande konferenser
En annan viktig kanal för SNOS är konferenserna som bland annat kommer att hållas i samband med Sectech och Skydd i Stockholm. Åke Andersson var projektledare för Transport & Security Conference, som genomfördes i samband med Sectech i Stockholm år 2009.
   - Den var en stor framgång. Vi hade räknat med 50 deltagare, men så många som 80 slöt upp. I år är temat för konferensen arenasäkerhet, och den äger rum under Skydds andra dag, den 15 september. Vi pratar som bäst med flera spännande föreläsare. Vilka kan jag inte avslöja ännu, men det är ingen vild gissning när jag säger att intresset för den här konferensen kommer att bli ännu större, säger han.

Tanken mognade
Idén att starta ett nätverk som SNOS har funnits länge inom AR Media, men aktualiserades i samband med att SecurityUser också blev tidning i höstas.
   - Sedan 2008 producerar AR Media både tidningen och nätversionen av SecurityUser i Danmark. Det sker i samarbete med den danska säkerhetsindustrins intresseorganisation Sikkerhedsbranchen. Det hade varit roligt att kunna göra samma sak här, men här finns ingen aktiv professionell organisation som samlar hela säkerhetsbranschen, utan bara en paraplyorganisation, vars arbete är baserat på ideella insatser och där det mesta externa arbetet delegeras ut på de olika delbranschföreningarna. Därför fanns det inga förutsättningar för ett samarbete av den modell som vi bedriver i Danmark, där kommunikation med media och marknad utgör en mycket viktig del av organisationens arbete. Men självklart var jag i kontakt med Swesec innan SNOS drogs igång, berättar Lennart Alexandrie som avser att försöka utveckla samarbetet med de delbanschföreningar som ännu inte är med i nätverket, för att kunna samordna vissa frågor.
   - Swelarm är redan representerade i SNOS och det är vi mycket glada för, säger han.

Proaktivt lobbyarbete
Att påverka myndighetsbeslut, delvis genom att försöka ändra de negativa attityder som ibland finns kring säkerhetsarbetet, står högt på agendan hos SNOS.
   - Vi har ju inga interna frågor att rodda i. Allt vi gör är utåtriktat. Därför kan vi ägna all vår kraft åt just denna påverkan, till skillnad mot branschorganisationerna, säger Åke Andersson, som menar att SNOS är ett komplement till branschorganisationerna. 
   - Vårt oberoende gör också att vi på många sätt står mer fria i vår opinionsbildande roll än vad en branschorganisation gör. Bevakningsbolagen är exempelvis beroende av "Fappen" (Föreskrifter och Allmänna råd för Polisväsendet). Därför duckar de kanske hellre än bråkar med myndigheterna. SNOS kan vara betydligt mer raka vad gäller frågor som rör värdetransporter till exempel, menar Åke Andersson.
   - Vår uppgift är primärt att öka säkerhetsmedvetandet och samtidigt gynna en positiv attitydutveckling när det gäller de möjligheter som säkerhetsbranschen erbjuder, både gentemot media och myndigheter.

Skyndar långsamt
SNOS har väckt intresse och förutsättningarna för en expansion av lobbynätverket är stora.
   - Visst kan vi utvidga SNOS, men vi får inte gå för snabbt fram så att grundsyftena, opinionsbildning och nätverkande, glöms bort. Vi har idag en bra sammansättning, den värnar vi om och kommer därför att skynda långsamt, säger Åke Andersson avslutningsvis.

För mer info om Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) se: www.snos.se

För mer  info om mediaplattformen SecurityUser, se www.securityuser.com 

Skriv ut Skriv ut  
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT