100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2010-03-01
Lobbynätverk och tankesmedja ska öka säkerhetsmedvetandet
Ett nytt nätverk har bildats, Säkerhet i Näringsliv och Samhälle, SNOS. Initiativtagare är AR Media International AB.
- Den privata säkerhetsmarknadens företrädare har länge haft behov av ett forum som formulerar de viktiga frågorna och proaktivt driver dem. SNOS fyller detta tomrum. SNOS ska ses som den saknade länken, vars arbete syftar till att stödja alla som arbetar med säkerhet, inklusive beställarna, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media och inititativtagare till tanskesmedjan och lobbynätverket Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

SNOS ordförande, Åke Andersson, och AR Media Internationals VD, Lennart Alexandrie, driver viktiga frågor för säkerhetsmarknaden via tidningen och webbsidan SecurityUser, där båda ingår i redaktionen.

SNOS nuvarande medlemskonstellation, bestående av "handplockade" personer och organisationer, representerar sålunda både leverantörerna och deras kunder. Bland medlemmarna märks t ex ledande befattningshavare från ASIS (Per Lundkvist) och Näringslivets Säkerhetsdelegation (Tommy Svensson) samt branschorganisationen Swelarm (Lennart Person). Men organisationen inrymmer även personer som representerar sina företag.

Ordförande för SNOS är Åke Andersson, som fram tills nyligen var talesman för Sweguard och dessförinnan var informationschef för Securitas. Nätverkets officiella mediaplattform är SecurityUser som finns som tidning och nätupplaga.

AR Media har under många år fått förfrågningar från personer i den privata säkerhetsbranschen gällande ett oberoende nätverk som aktivt kan driva frågor som är av vitalt intresse för såväl branschens företag som dess kunder, dvs säkerhetsanvändarna.
   - SNOS är svaret. Med den vitala medlemsmixen ska vi ta tag i frågor som branschorganisationerna kanske inte hinner med eller inte har resurser att driva. I huvudsak handlar det om att lyfta frågorna och låta båda sidor komma till tals via media för att på sätt sprida vårt budskap och förhoppningsvis kunna påverka beslutsfattare inom myndigheter och andra organisationer som har inflytande över säkerhetsmarknaden, säger Lennart Alexandrie.
   - Vidare ska SNOS verka för ett högre säkerhetsmedvetande inom företag och offentlig verksamhet. För SNOS är säkerhetsåtgärder inte bara en fråga om att skapa trygghet, utan också medel för att spara pengar och uppnå lönsamma affärer för alla typer av verksamheter, betonar han.

SecurityUser officiellt organ
SecurityUser, dvs tidningen och nätupplagan (SecurityUser.com) är den officiella mediaplattformen för SNOS. Därför ingår SNOS-ordförande Åke Andersson självklart i redaktionen.
   - Nyhetsportalen är navet. Här kan SNOS nå ut med information om viktiga händelser så snart de inträffar. Den tryckta utgåvan fokuserar mer på lite mer fördjupning i viktiga ämnen. Många idéer kläcks förstås under SNOS-sammankomsterna där olika frågor vädras.
   - Att både slutkunder och leverantörer diskuterar säkerhetsfrågor i detta forum gör att vi får en stark dynamik som helt klart ger SecurityUser många intressanta uppslag. Det gynnar inte bara mediet utan också hela branschen. Särskilt som vi har många politiker, både på kommunal och på riksdagsnivå, bland våra läsare, understryker Åke Andersson.

Spännande konferenser
En annan viktig kanal för SNOS är konferenserna som bland annat kommer att hållas i samband med Sectech och Skydd i Stockholm. Åke Andersson var projektledare för Transport & Security Conference, som genomfördes i samband med Sectech i Stockholm år 2009.
   - Den var en stor framgång. Vi hade räknat med 50 deltagare, men så många som 80 slöt upp. I år är temat för konferensen arenasäkerhet, och den äger rum under Skydds andra dag, den 15 september. Vi pratar som bäst med flera spännande föreläsare. Vilka kan jag inte avslöja ännu, men det är ingen vild gissning när jag säger att intresset för den här konferensen kommer att bli ännu större, säger han.

Tanken mognade
Idén att starta ett nätverk som SNOS har funnits länge inom AR Media, men aktualiserades i samband med att SecurityUser också blev tidning i höstas.
   - Sedan 2008 producerar AR Media både tidningen och nätversionen av SecurityUser i Danmark. Det sker i samarbete med den danska säkerhetsindustrins intresseorganisation Sikkerhedsbranchen. Det hade varit roligt att kunna göra samma sak här, men här finns ingen aktiv professionell organisation som samlar hela säkerhetsbranschen, utan bara en paraplyorganisation, vars arbete är baserat på ideella insatser och där det mesta externa arbetet delegeras ut på de olika delbranschföreningarna. Därför fanns det inga förutsättningar för ett samarbete av den modell som vi bedriver i Danmark, där kommunikation med media och marknad utgör en mycket viktig del av organisationens arbete. Men självklart var jag i kontakt med Swesec innan SNOS drogs igång, berättar Lennart Alexandrie som avser att försöka utveckla samarbetet med de delbanschföreningar som ännu inte är med i nätverket, för att kunna samordna vissa frågor.
   - Swelarm är redan representerade i SNOS och det är vi mycket glada för, säger han.

Proaktivt lobbyarbete
Att påverka myndighetsbeslut, delvis genom att försöka ändra de negativa attityder som ibland finns kring säkerhetsarbetet, står högt på agendan hos SNOS.
   - Vi har ju inga interna frågor att rodda i. Allt vi gör är utåtriktat. Därför kan vi ägna all vår kraft åt just denna påverkan, till skillnad mot branschorganisationerna, säger Åke Andersson, som menar att SNOS är ett komplement till branschorganisationerna. 
   - Vårt oberoende gör också att vi på många sätt står mer fria i vår opinionsbildande roll än vad en branschorganisation gör. Bevakningsbolagen är exempelvis beroende av "Fappen" (Föreskrifter och Allmänna råd för Polisväsendet). Därför duckar de kanske hellre än bråkar med myndigheterna. SNOS kan vara betydligt mer raka vad gäller frågor som rör värdetransporter till exempel, menar Åke Andersson.
   - Vår uppgift är primärt att öka säkerhetsmedvetandet och samtidigt gynna en positiv attitydutveckling när det gäller de möjligheter som säkerhetsbranschen erbjuder, både gentemot media och myndigheter.

Skyndar långsamt
SNOS har väckt intresse och förutsättningarna för en expansion av lobbynätverket är stora.
   - Visst kan vi utvidga SNOS, men vi får inte gå för snabbt fram så att grundsyftena, opinionsbildning och nätverkande, glöms bort. Vi har idag en bra sammansättning, den värnar vi om och kommer därför att skynda långsamt, säger Åke Andersson avslutningsvis.

För mer info om Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) se: www.snos.se

För mer  info om mediaplattformen SecurityUser, se www.securityuser.com 

Skriv ut Skriv ut  
NYHETSSÖK
År:    

2022-03-14
 Sectech slog nytt norskt rekord
2022-03-02
 Trygghetnu: Kamerors betydelse och idrottens terrorberedskap i fokus
2022-01-28
 Aktuell Sikkerhet och AR Media i samarbete inför Sectech Norge
2022-01-03
 Securityworldmarket hade rekordmånga nordiska användare 2021
2021-12-06
 Pandemi och snöoväder stoppade inte Sectech
2021-10-28
 Anna Flink – Årets Trygghetsambassadör
2021-09-21
 14.000 åskådare – nytt publikrekord för utdelning av säkerhetspris
2021-09-20
 Idag prisas en AIK-ikon på Friends för sin insats mot matchfixning
2021-09-03
 AR Medias grundare Lennart Alexandrie fick Stora Säkerhetspriset
2021-09-01
 Succé igen – Skyddgolfen Detektor Open slog nytt världsrekord
2021-08-16
 15-årsjubilerande Skyddgolfen Detektor Open slår nya världsrekord
2021-01-25
 2020 – ännu ett rekordår för Securityworldmarket
2020-12-29
 2001 – Sectech introduceras
2020-12-28
 2000 – premiär för Detektor International
2020-12-26
 1998 – första fackmediet baserat på dagliga säkerhetsnyheter lanseras
2020-12-20
 1996 – första upplagan av Svensk Säkerhet släpps
2020-12-16
 1993 – transatlantisk larmteknik tog över i Sverige
2020-12-14
 Höjdpunkter från 30 år med AR Media
2020-12-11
 1990 – första numret av Detektor
2020-10-06
  Nytt trafikrekord på Securityworldmarket
2020-09-01
 #Trygghetnu flyttas till våren 2021
2020-08-26
 Han vann Skyddgolfen Detektor Open
2020-08-10
 Ansiktsmasker till säkerhetsbranschens golfare
2020-07-06
 Securityworldmarket noterar nytt rekord första halvåret
2020-04-27
 Rekordstart på 2020 för Securityworldmarket.com
2020-03-05
 Säkerhetsbranschen tillkännager finalisterna till Stora Säkerhetspriset
2020-01-27
 Ny rapport förutspår rekordtillväxt för videoövervakning fram till 2024
2020-01-07
 Ännu ett rekordår för Securityworldmarket
2019-11-22
 Bosch, HID, Cias och svenska Seriline – årets DIA-förstaprisvinnare
2019-11-21
 Sectech satte nya rekord
2019-11-20
 Eklund Löwinder – årets trygghetsambassadör
2019-04-04
 #Trygghetnu inbjöd till breda perspektiv på säkerhet och integritet
2019-03-11
 Nytt besökarrekord Sectech i Norge
2018-11-13
 Starkt Sectech överträffade förväntningarna
2018-11-08
 Här är vinnarna av Detektor International Award 2018
2018-10-03
 Hur övervakningsteknik ger värdet till logistik
2018-06-01
 Cubsec vann Detektor Football Cup
2018-05-28
 AR Media på Ifsec – för 27:e året i rad!
2018-03-21
 Polischef utsågs till årets trygghetsambassadör 2018
2017-03-20
 Rekord för Sectech i Lilleström
2017-03-06
 IoT och säkerhet i fokus på Sectech i Norge den 15-16 mars
2016-12-19
 Fysisk säkerhet och branddetektion i tätposition för IoT i smarta byggnader
2016-12-05
 441 miljarder kronor – den globala produktförsäljningen av säkerhetselektronik 2016
2016-11-21
 Tangerat rekord för Sectech i Danmark
2016-11-01
 Skydd lockade 10 576 besökare och 4200 seminarie-åhörare
2016-10-25
 Dagens fem största höjdpunkter på Skydd-seminarierna
2016-08-31
 Solig succé för Skyddgolfen Detektor Open 2016
2016-08-16
 Skyddgolfen Detektor Open slår nytt världsrekord
2016-06-13
 Skyddgolfen Detektor Open mot nya rekord
2016-06-07
 Välbesökt säkerhetspaviljong på Nordea Masters
2016-06-02
 Nordea Masters igång med säkerhetstält på plats
2016-05-23
 Sectech Norge flyttar till Lilleström
2016-05-16
 Molntjänster och integration – starka trender inom passerkontroll
2016-05-09
 Säkerhetstältet på Nordea Masters återuppstår
2016-04-18
 Detektor Football Cup den 1 juni – snart fullbokat
2016-04-05
 Danskt branschstöd för Security User Expo 2017
2014-05-06
 Enad säkerhetsbransch kritiserar Datainspektionen i SvD-debatt
2013-10-28
 Rekordmånga besökare på Sectech
2013-09-30
 Ar Media och Stockholmsmässan i samarbete kring Skyddmässan
2011-10-21
 Sectech blev en succé
2011-10-19
 Nyx grundare utsedd till Årets Säkerhetsentreprenör
2011-10-19
 Wermdalen fick Detektors hederspris
2011-10-19
 Alarmtech vann när årets bästa säkerhetsprodukter korades
2011-10-18
 Johan Pehrson utsedd till Årets Trygghetsambassadör
2011-10-03
 Nästan 3 200 besökte SecurityUser Expo 2011
2011-08-25
 Danmarks största säkerhetsmässa - för första gången i Köpenhamn
2011-03-03
 Bjørn-Erik Jørgensen - landschef för AR Media i Danmark
2011-02-07
 VCA och digital larmöverföring i fokus på Sectech i Oslo 29-30 mars
2011-01-31
 AR Media öppnar kontor i Köpenhamn
2010-11-30
 Succé och nytt rekord för Sectech
2010-11-23
 Milestone utsett till Årets säkerhetsföretag i Danmark
2010-09-17
 En svensk i topp när årets bästa säkerhetsprodukter korades
2010-09-16
 Dick Malmlund fick Detektors hederspris
2010-09-15
 Idag utses "Årets Säkerhetsentreprenör" på Skyddbanketten
2010-09-15
 Tre svenska produkter i final om internationellt säkerhetspris idag
2010-09-14
 Lagrell inleder eventsäkerhetskonferensen imorgon
2010-05-06
 SecurityUser Expo blir Danmarks största säkerhetsmässa
2010-03-01
 Lobbynätverk och tankesmedja ska öka säkerhetsmedvetandet
2009-10-22
 Sectech slog nya rekord
2009-05-01
 Jonik och Niscayah först med att certifieras som CCTV-företag
2008-12-04
 Axis vinner internationellt produktpris och förstärker sin marknadsledande position
2008-11-20
 Axis, Bosch och iLoq vinnare av Detektor International Best Product Awards
2008-11-19
 Åke Andersson signerar sin självbiografi den 28 november hos AR Media
2008-11-17
 Fullbokad utställning när Sectech öppnar på onsdag
2008-11-12
 Sectech-seminarier fokuserar på säkerhetsteknik
2008-10-26
 Varning för annonsbedragare från Mexiko som försöker lura Sectech-utställare
2008-10-02
 Årets nomineringar till Detektor International Award presenterades inför 900 säkerhetsproffs
2008-07-16
 Sectech utsatta för annonsbedragare
2008-06-15
 Ska SAAB fylla tomrummet?
2008-06-01
 Lagens längsta arm
2007-12-17
 SecurityWorldHotel.com - mest använd bland online-medier för säkerhetsmarknaden
2007-12-03
 SecurityWorldHotel.com - största online-mediet inom säkerhet
2007-11-17
 Sonys övervakningskamera utsedd till "Bästa CCTV-produkt"
2007-10-25
 Alla tiders bästa Sectech - nytt besökarrekord!
2007-10-24
 Sony, Panasonic och GE i topp när årets säkerhetsprodukter utsågs
2007-04-23
 Alexandrie och Alm fick årets branschpris
2006-11-13
 Axis, Bosch och Bayer Innovation- de stora vinnarna på D I Awards
2006-11-10
 Sectech i Köpenhamn blev en fullträff
2006-11-08
 Idag öppnar Sectech - i Köpenhamn!
2006-11-06
 Biometri-seminarium på Sectech
2006-09-05
 SECTECH fokuseras i danska Börsen via SecurityWorldHotel.com
2006-02-27
 Svensk säkerhetstidning bäst i Europa enligt IMS-rapport
2006-01-16
 IMS-rapport rankar SecurityWorldHotel.com som marknadsledande i Europa
2005-11-08
 Alla rekord slogs på Sectech - mer än 2000 besökare!
2005-08-10
 Fullbokad utställning på Sectech
2005-08-08
 SecurityWorldHotel.com kommer som tryckt media!
2005-05-16
 Handeln och industrin i fokus för säkerhetsbilagor
2005-05-13
 Handeln och industrin i fokus för Säkerhetsbilagor
2005-04-13
 I dag öppnar Sectech Oslo - två intensiva dagar med säkerhetsteknik i fokus
2005-03-12
 Ar Media International fick utmärkelse i Sydafrika
2005-01-27
 Nytt rekordår för SecurityWorldHotel.com - som satsar på CCTV-utbildning Online!
2004-09-21
 Idag får säkerhetsköparna en egen nyhetskanal - SecurityUser.com
2004-09-16
 Svenskproducerade nyhetsportalen SecurityWorldHotel.com internationaliseras
2004-09-13
 Den årliga säkerhetsbilagan i Dagens Industri idag!
2004-09-13
 Skandinavisk och internationell prägel när Sectech är tillbaka i Köpenhamn den 3 – 4 November 2004
2004-06-23
 Skandinavisk paviljong för säkerhetsföretag i Dubai
2004-05-14
 Succe för brittiska SecurityWorldHotel.com på Ifsec
2004-01-10
 Sectech tillbaka i Köpenhamn den 3 - 4 november
2004-01-08
 Rekordår för SecurityHotel.com
2003-10-20
 Säkerhetsbranschen fokuseras i Dagens Industri idag!
2003-10-08
 Ar Media ställer ut i Oslo, Odense och i Singapore - samtidigt!
2003-10-08
 Stort intresse för Sectech
2003-08-11
 Dagens Industri-bilagan Säkerhet Plus utkommer 20 oktober
2003-08-10
 Besök Ar Media i höst när Detektor distribueras i fyra världsdelar!
2002-08-28
 Ar Media tillsätter landsansvarig i Danmark
2002-04-25
 Ar Media kartlägger norsk säkerhetmarknad på uppdrag av AGF
2002-02-04
 SECTECH 2003 arrangeras den 28-29 oktober i Stockholm
2001-12-10
 Danmark får SecurityHotel.com i februari
2001-09-18
 Ny marknadsansvarig på Ar Media
2001-09-14
 DI-bilagan Säkerhet Plus utkommer 24 september
2001-05-18
 Besök Ar Media på IFSEC
2001-03-21
 70 procent av SECTECH´s utställaryta är bokad!
2001-03-13
 Detektor - en branschfavorit!
2001-02-15
 Säkerhetsteknisk utställning i Stockholm
2001-01-26
 Svensk Säkerhet 2001 har släppts
2000-12-14
 Flygande distribution av Detektor International
2000-12-01
 Flygande distribution av Detektor International
2000-11-22
 Halva priset på Security Sales
2000-09-22
 Axis fick internationell utmärkelse på Skydd 2000
2000-09-21
 Vinnarna av Detektor International Award
2000-09-19
 Singapore eller Korea vinner Detektorpriset
2000-09-19
 Svenska Axisi final idag om Detektor Int´l Award
2000-09-15
 Japan och Sverige i final om Detektor Int Award
2000-09-08
 Världens bästa formgivare designar säkerhetspris
2000-08-31
 Idag utkommer Säkerhet PLus som bilaga i DI
2000-08-22
 Säkerhet Plus i Dagens Industri på torsdag
2000-08-08
 Världens bästa formgivare designar säkerhetspris
2000-07-06
 Svensk Säkerhet släpps i september
2000-06-12
 Svensk säkerhetsportal lanseras i Hong Kong
2000-05-23
 Svensk säkerhetsportal gjorde succé på Ifsec!
1999-12-24
 Security önskar en god jul till alla våra besökare
1999-12-03
 Detektor blir internationell tidning
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT