100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2000-09-15
Japan och Sverige i final om Detektor Int Award

Detektor International Award-juryn har utsett finalisterna inför priscereminin i A-hallen på Stockholmsmässan tisdagen den 19 september.

Detektor International Award är en utmärkelse som ska premiera nytänkande inom det säkerhetstekniska områdena Inbrottslarm, CCTV och Passerkontroll.

Nu kan Security Hotel avslöja de två finalisterna inom området Inbrottslarm.

Kommunikatorn Smart Box från svenska Nordic Alarm AB och "fasaddetektorn" Bondary Gard (BX-80N) från Optex C0, Ltd är de nominerade finalisterna.

Smart Box är en produkt som är avsedd för Intelligenta Hus-projekt och består av en kommunikator (centralapparat) som kan enskilt eller i nätverk kommunicera med datorer (TCP/IP, mobiltelefoner och vanliga modem. Därtill kan den kommunicera trådlöst med dubbelriktad kommunikation. I praktiken betyder det att att en nod (med någon forma av sensor/detektor) registrerar en händelse. Därefter sänds ett meddelande om detta till kommunikatorn, som vidarebefordrar ett eller flera kommandon (beroende på omständigheter och programmering) till andra noder som utför kommandot. Allt som hänt kan också skickas som SMS-meddelande till en mobiltelefon eller till larmcentral.

BX80N är en passiv IR-detektor för utomhusbruk. Den lanseras som "fasaddetektor" av larm- och säkerhetsdistributören Teletec.
BX80N, från japanska tillverkaren Optex, använder dubbla detekteringszoner. Montering sker enkelt mitt på den aktuella väggfasaden, från vilken detektorn kan bevaka området i två riktningar. Räckvidden är upp till 12 meter åt varje håll och upp till 0,6 meter från väggen vid 12 meter.


BX-80N detekterar larm endast när både över och undre detekteringszonerna detekterar rörelse. Detekteringszonerna kan justeras mellan 2 och 12 meter åt varje håll för att säkerställa rätt bevakningsområde.
Med den inbyggda summern (för gångtest och varning) kan en inkräktare varnas redan vid första detekteringen.


BX-80N är ett utomhuslarmkoncept från Optex. Produkten har två separata larmutgångar (en brytande och en slutande) vilket ger stora möjligheter att kombinera både en larmfunktion med en avskräckande varningssignal.

Det brytande reläet kan aktivera inbrottslarm medan det slutande reläet aktiverar t ex ytterbelysning, strålkastare, varningssignaler, lokalt sirenlarm etc.

Då BX80N IR-teknologi är självkalibrerande krävs ingen inställning för linjestrålar, vilket underlättar.


Detektor International Award är ett nyinstiftat pris. Bakom priset står Ar Media, som utger den globalt distribuerade säkerhetstidningen Detektor International samt prisets sponsor, dvs Skydd-arrangören Stockholmsmässan.


Priset kommer att premiera tillverkare som försett marknaden med årets "bästa produkt" inom segmenten passerkontroll, inbrottslarm och CCTV. Prisutdelare är Rachael Ward Owens, som ansvarar för Detektor i England
Hon ska således överräcka glaskonstverken som designats av Bertil Vellien, en av världens mest ansedda glaskonstnärer.

1980 blev Bertil Vallien utsedd till "Världens bästa formgivare" i Japan! Han arbetar som designer för Kosta Boda sedan 1963 och finns representerad på bl a Nationalmuseum i Stockholm och Corning Museum i New York.


Detektor International Award är prestigefullt pris då nytänkandet i teknik premieras av en neutral och kunnig jury som Detektor har utsett. Att Bertil Vallien har designat priset gör priset än mer åtråvärt.
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT