100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2008-06-15
Ska SAAB fylla tomrummet?
Första halvåret går mot sitt slut och semestrar hägrar bakom krönet. Det är läge för en summering av första halvan av 2008.

I facktidningen Detektor har vi fortsatt driva frågan om en stark enad branschförening. Så långt har den kampanjen visat sig vara allt annat än framgångsrik. Visst förefaller frågan ha engagerat många och visst har vi på tidningen fått många uppmuntrande mejl och telefonsamtal, men ärligt talat så hade jag väntat mig mer. Kanske inte att någon förändring i det stora skulle ske, men någon liten förändring, t ex att SWESEC skulle börja kommunicera och förklara sin ståndpunkt och sin syn på verksamheten idag och i morgon. Det hade varit intressant, inte bara för undertecknad utan för hela branschen. Kanske skulle vi då få klart för oss att det finns en vilja att vara med och stärka säkerhetsbranschens ställning eller också hade vi fått bekräftat att säkerhetsbranschens paraplyorganisation även fortsättningsvis vill arbeta i det tysta utan att det nödvändigtvis behöver märkas.
   Det där sista låter lite grann som G4S, att arbeta i det tysta utan att märkas. Minns den tid då Securitas härskade men med viss konkurrens från Telelarm på tekniksidan och Partena på bevakningssidan. Sedan köptes Telelarm upp av Securitas och införlivades i det som då hette Securitas Larm medan Partena köptes av det danska säkerhets- och räddningsföretaget Falck.
   Falck Security föreföll ha ambitioner men efter diverse förvärv av installationsbolag rådde ingen tvekan om att det fanns en hel del problem, varvid Detektor liknande Falck-huset vid Fawlty Towers, vilket torde ha varit den mest lästa ledaren som jag har skrivit. Falck Security blev med tiden uppköpt av britiska Group 4 Securicor.
   Vad har hänt sedan dess? Securitas har splittrats i olika av varandra oberoende bolag. Securitas AB hanterar bevakningsverksamheten och Securitas Larm som blev Securitas Systems och börsnoterade på Mid Cap-listan har fortfarande inriktning på tekniska säkerhetslösningar. Sedan 24 april klippte Securitas Systems av den sista biten navelsträng genom att etablera nya namnet Niscayah.
   Group 4 Securicor (G4S) består dock, men förefaller leva allt mer i skymundan på den tekniska marknaden. Det är i det närmaste tyst om säkerhetsföretaget, vilket delvis kanske kan förklaras av att man gjort sig av med sin informationschef, Roland Berndt, naturligtvis utan att meddela medier och liknande. Att verka utan att synas, den gamla Wallenbergs-klyschan, aktualiseras här utan för att för den skulle ha några övriga likheter med det som Wallenberg-företagen representerar. På tekniksidan förefaller den egna verksamheten ha demonterats, också det under tystnad. Det som är kvar när det gäller tekniska säkerhetslösningar läggs ut på externa partners.
   Intressant i sammanhanget är att Niscayah nyligen förvärvade den teknikverksamhet som G4S bedrivit i Tyskland. Kanske kan avvecklingen i Sverige och avyttringen i Tyskland tas för intäkt för en mer renodlad verksamhet mot manuella tjänster. Vem vet? Helt klart är att det är lika tyst om G4S som SWESEC och att det skulle vara önskvärt om berörda organisationer tog till orda och inte lämnade fältet fritt för spekulationer.
   G4S känns sålunda inte som något starkt alternativ till Niscayah. Vilket företag ska då kunna utmana Niscayah? Helt klart finns det konkurrerande bolag på olika segment. Det finns naturligtvis en mängd olika företag som redan idag konkurrerar med Niscayah, på olika typer av objekt, men den stora utmanaren på prestigeobjekten har dröjt. Kanske är det SAAB Security Systems som fyller tomrummet. SAAB har verkligen satt ner foten på säkerhetsmarknaden i Sverige genom att teckna avtal med såväl kriminalvården som med Oskarshamns Kärnkraftverk, tillsammans representerar dessa objekt ett ordervärde på närmare 700 miljoner kronor.
För övrigt kändes det som om årets halvtid infann sig i samma ögonblick som IFSEC i Birmingham avslutades - snacka om säkerhetsteknisk urladdning! IFSEC förblir världens bästa årligt återkommande säkerhetsmässa, ingen tvekan om den saken.
   För den svenska säkerhetsbranschen väntar SKYDD 2008 som lär befästa sin roll som Nordens viktigaste säkerhetsevent. Om detta får ni läsa mer om i septembernumret av Detektor.
Nu är det dags för halvtidsvila, dvs semestertider. Ha en trevlig sommar.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT