100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2006-11-13
Axis, Bosch och Bayer Innovation- de stora vinnarna på D I Awards
Facktidningen Detektor International presenterade i onsdags vilka produkter utsetts till årets bästa i den sjunde upplagan av Detektor International Award.
Årets nomineringar inrymde två svenska företag, Axis Communication - som vann i CCTV-klassen för sin 212 PTZ nätverkskamera - och Covial Device i som fick utmärkelsen "Innovative Achievement"i larmproduktsklassen för sin CD GBD Glaskorossdetektor.
Prisceremonin ägde rum på Scandic Copenhagen Hotel, i samband med den traditionsenliga säkerhetsbanketten på Sectech´s öppningsdag.

Lennart Alexandrie, chefredaktör för Detektor International överräckte den åtråvärda glasskulpturen, specialdesignad av Bertil Vallien till de övergripande vinnarna i respektive produktkategori. Hardy Jungermann. Project Manager från Bayer Innovation, som mottog priset om bästa passerkontrollprodukt för Phenostor. Produktchefen Kent Fransson från Axis Communication gladdes åt för förstapriset i CCTV-klassen för AXIS 212 PTZ nätverkskamera och Henrik Otterstedt, Norden-chef för Bosch Security Systems mottog glasskulpturen för detekitorerna i Professional Series som vann larm-klassen.

International Awards-ceremonin en spännande tillställning där kvällens toastmaster, Jonny Sjöberg, tillika redaktör för danska SecurityWorldHotel.com och Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International och chefredaktör för Detektor, stod för presentationen vid prisceremonin.
   - Ar Medias olika facktidningar och portaleditioner hanterar närmare 2500 produktintroduktioner per år.  Bara att välja vilka nyheter som ska vara med i Detektor International kan vara svårt.  Att plocka ut fyra produkter i varje kategori är inte lättare, kan jag lova. 
   - Att därefter utse en "over all winner" är lättare, hur konstigt det än låter. Men den stora urvalsprocessen är ju då avklarad, och den åttahövdade juryn bara har att poängsätta produkterna utifrån sin individuella syn på de nominerade produkterna.  Och det är utifrån den individuella röstningen från var och en av jurtymedlemmarna som vi nu kan presentera åretsutmärkelser, berättade Lennart Alexandrie.
   Priset, som introducerades för sex år sedan i syfte att uppmuntra tillverkare med en progressiv produktutveckling i syfte att serva marknadens behov när det gäller säkerhetsprodukter, är numera väl etablerat inom den internationella säkerhetsindustrin. Så pass prestigeladdat att nominerade företag som Dedicated Micros, Sony och Bayer Innovation hade flugit över representanter från sina respektive Europa-kontor för att bevittna ceremonin och dess resultat.
    Liksom tidigare år är det fyra produkter i de tre kategorierna Kameraövervakning (CCTV), passerkontroll och larmprodukter som är nominerade enligt följande.


Passerkontroll

Inom kategorin passerkontrollprodukter blev utfallet enligt följande på årets Detektor International Award-gala:

Innovative Achievement Award.
BioStation från den sydkoreanska tillverkaren Suprema delade utmärkelsen Innovative Achievement Award. med  AEOS faces från det holländska företaget Nedap.
   
BioStation är en innovativ lösning för passerkontroll och tidregistrering. Fingeravtrycksterminalen är utrustad med en LCD i färg och högkvalitativt ljud. Vidare erbjuder BioStation en helt annan nivå av användarinteraktion genom utnyttjande av multimediainformation och omfattande interfacemöjligheter inklusive trådlöst LAN och USB minnen, vilket möjliggör enkel nätverksintegrering och dataöverföring utan kabeldragning.
    En 2.5" 16M färg-LCD visar meddelanden, video, bilder och foton för att överföra olika meddelanden och information. Terminalen erbjuder högkvalitativt 16 bit Hi-Fi ljud för röstmeddelanden, bakgrundsmusik eller ljudeffekter.  Det går att lagra maximum 50.000 fingeravtryck och 500.000 händelser. Vidare är BioStation utrustad med olika externa gränssnitt inklusive kabeldraget/trådlöst LAN, RS 485, RS 232, USB, relä, Wiegand och digitala in-/utgångar. Dessutom finns på BioStation ett uttag för ett USB-minne vilket gör det möjligt för användare att föra över loggad data och fingeravtryck med hjälp av en USB flash drive. Enheten är också utrustad med mikrofon och högtalare för dörrtelefonfunktion.

Detektor International Awards-juryns motivering löd:
"Slutligen en fingeravtrycksterminal för tidregistrering och passagekontroll som svarar mot högt ställda krav på funktionalitet, funktioner och säkerhet".

Med AEOS Faces har NEDAPs etablerade passerkontrollsystem AEOS förvandlats till en komplex och avancerad lösning som är sensationellt lätthanterligt för en operatör.
   Den klartext-baserade menyn gör det nätverksbaserade systemet lättbegripligt och intuitivt så att även nya grupper av användare kan adderas, inte bara säkerhetsfolk, utan även annan personal.
   Nedap är det första företag som använder Web 2.0 teknologi i ett security management system. Enligt juryn erbjuder AEOS Faces nya intressanta möjligheter när det gäller användarvänlighet och flexibilitet. Genom att använda nya och öppna standards, stöttas AEOS Faces av välkända mjukvaror, så som Microsoft FrontPage och Macromedia Dream Weaver.
   Att AEOS Faces fick en "Innovative Achievement Award" motiverades med följande ord:
 
"AEOS faces är ett utmärkt exempel på hur avancerad teknologi kan utvecklas för att möta dagens ökade krav på användarvänlighet."


Highly Commended Product Award
Vision Access 3D Facial Reader, from A4 Vision (USA), var årets  "runner-up pris" I npasserkontroll-klassen och fick sålunda mottaga utmärkelsen Highly Commended Product Award.
    Några av de senaste och viktigaste framstegen inom biometrisk ansiktsidentifiering har kommit med 3-D tekniken. Genom att introducera en tredje axel och djup i processen finns det genast mer ansiktsdata att utgå ifrån. Lässäkerheten ökar exponentiellt med möjligheten att tillföra fler matematiska sannolikheter till datamängden. 3-D identifiering avläser varierande vinklar och täcker mer av hela ansiktet. I praktiskt bruk, förbättras lästiden i proportion till den nya lässäkerheten eftersom mindre processeringstid behövs när mer distinkt information finns. Med hjälp av egenutvecklade matchningsverktyg och algoritmer kan detta system utföra identifiering och verifikation på mindre än en sekund. Lässäkerheten i tredimensionell ansiktsidentifiering har visat sig lika hög eller bättre än fingeravtrycksläsning. Processeringen går snabbare och det krävs mindre medverkan av användarna.
   Vision Access 3D Face Reader är en läsare som används för fysisk passerkontroll byggnader och entréer.   Enheten är designad for snabb och enkel positionering för den som ska få tillträde genom passagen. För att uppnå denna snabba positionering används den integrerade LCD-skärmen som tydligt visar hur man står i förhållande till man ska stå för att databehandlingen ska gå snabbt och passagen öppnas. Lägg därtill inbyggd ljudmodul så att användaren får instruktioner i tal.  Dessa faciiliteter gör det mycket lätt för läsaren att snabbt fånga in den optimala bilden som ska läsas.


Detektor International Awards juryns motiverling lyder.
"Tidsåtgången för processering av biometrisk data har alltid varit en nackdel i denna teknik. Vision Access 3D Facial reader visar att processeringstiden kan vändas till en fördel för paserkontroll baserad på biometri".Best Access Control Product Award

PhenoStor
från Bayer Innovation GmbH (Tyskland) blev den övergripande vinnaren i passerkontroll-klassen. Man kan nog lugnt säga att det var en stor överraskning, för de flesta. Bayer Innovation är knappast ett välkänt företag för säkerhetsbranschen. Men produkten visades på den stora säkerhetsmässan i Essen och förefaller vara en övertygande och mycket värdig vinnare.
   PhenoStor är en ny lösning, baserad på holografisk datalagring. Det tyska företaget har nämligen lyckats skriva in holografisk data i plast. Det betyder ett extremt skydd mot obehörig åtkomst av lagrade data och därmed också skydd mot manipulering samt sabotage eller mot kopiering.
   Att använda biometrisk autentifiering, baserad på smarta kort har sina begränsningar i form av minneskortens kapacitet, under 1 MB. I framtida applikationer kommer man att behöva lagra ett flertal biometriska faktorer och annan känslig data på ID-kort och resedokument. För detta ändamål har Bayer Innovation utvecklat PhenoStore produktlinje, som innefattar skriv- och läsutrustning, gränssnitt till biometrisk mjukvara och ett holografiskt smart card.
  
Detektor Internationals jurypanel 2006 var minst sagt lyrisk:
 "Phenostores stora minneskapacitet betyder att passagekontrollapplikationer kan bli säkrare, mer komplexa och därmed också mer funktionella. Detta är en verklig seger för progressiv produktutveckling."Larmprodukter

Mot bakgrund av de stora antalet nya innovativa  larmprodukter hade juryn en tuff uppgift att rangordna årets kandidater. Så här blev emellertid utfallet.


The Innovative Achievement Award
 CD GBD Glassbreak Detector från det svenska företaget  Covial Devices och den intelligenta brandlarmsdetektorn COPTIR from System Sensor (USA) delade på utmärkelsen The Innovative Achievement Award.
  
CD GBD Glassbreak Detector, från Covial Device, använder sig av en ny revolutionerande patenterad detekteringsteknik som går att använda på alla typer av glas, inklusive laminerat, armerat och härdat glas. Covial Device har utvecklat en akustisk emissionssensor med exceptionella egenskaper genom tillämpning av en extremet hög magnetisk-elastisk koppling av magnetstriktivt amorft material. De nya sensorerna mäter akustisk strålning från 50-1000kHz. Förutom att sensorerna erbjuder säkerhet mot falsklarm, känner denna teknik av alla intrångsförsök via glas; inte bara sönderslagning utan även repning och skärning kan detekteras.
   En sensor kan täcka en glasyta på upp till 9 kvadratmeter och är sabotageskyddad. Den kan placeras var som helst på ett fönster till och med i direkt kontakt med fönsterramen. Den teknik som används gör det möjligt att skräddarsy frekvensens bandbredd och känsligheten genom att ändra några produktionsparametrar
Traditionellt har akustiska emissionssensorer varit/är baserade på piezokeramiskt material och arbetsprincipen har varit densamma som för allmänna accelerometrar. Detta har inneburit att ytvägen blivit transformerad till 1-dimensionell vågrörelse som fortplantar sig via en terminerad reaktionsmassa.
   Version 1.2 serien har reläutgång med automatisk återställning efter ca 3 sek. Larmindikering latchar vid larm, återställning sker genom att bryta matningsspänningen. Enheterna tillverkas av Covial Device och levereras i en metallfärgad plastkapsel. Version 1.2 serien monteras på glasytan med hjälp av ett två-komponent lim för snabb och mycket stark vidhäftning mot glasets yta.


Detektor International Awards jurypanel 2006 förklarade motivet bakom nomineringen av denna produkt:
"Det är inte ofta dagens inbrottslarmprodukter baseras på ny banbrytande teknik, som faktiskt erbjuder ökad säkerhet. Med detta i åtanke förtjänar verkligen CD GBD Glaskrossdetektor ett erkännande".
 
COPTIR är System Sensors svar på problemet falska larm.  COPTIR är nämligen en multi-kriterie branddetektor där man har integrerat fyra separate sensorer i en enda detektor.
   Detektorn består av oberoende koloxid, photo, värme och infraröda sensorer, samtliga styrda av en inbäddad mikroprocessor som styr sofistikerade algoritmer. Det fjärde detektorelementet är, vilket är unikt, en ljussensor som övervakar miljön för att förbättra falsklarmssäkerheten men också förbättra responstiden vid snabbt uppflammande brand ett område som varit en utmaning för Photo och värmesensorer. Integrationen av kontinuerlig övervakning av alla fyra huvudsakliga element i ett brandförlopp har resulterat i en detektor som har extra hög immunitet mot falska larmer men ändå aktiveras tidigare vid en verklig brand. Den kan också enkelt konfigureras från manöverpanelen, vilket gör det möjligt att förändra parametrar i händelse av förändringar i byggnaden eller dess användning. COPTIR har genomgått omfattande tester, inte bara mot standarden EN54, utan mot 21 olika falsklarmstest och 29 olika brandlarmstest, vilket möjligen är en av de mest omfattande testserier någonsin för en nyutvecklad produkt. Dessa testresultat visar att COPTIR kan bidra till branschens ansträngningar att minska antalet falska larmer.
 
I motiveringen till utmärkelsen betonades att System Sensor har i COPTIR lämnat en väsentligt bidrag till att lösa det stora gisslet med falska larm:
 "Onödiga larm från brandlarmsystem är ett stort problem för användare över hela världen. System Sensor och COPTIR bevisar att ny teknik kan utgöra en stor skillnad".
 
Highly Commended  Product Award
Highly Commended Alarm Product-utmärkelsen gick till Eyetec från Siemens Building Technologies, Fire and Safety products (Germany). Siemens har med denna produkt utvecklat den första rörelsedetektorn med dubbla tekniker, i vilken passiv infraröd signalprocessering är kompletterad med en optisk sensor av hög kvalitet. Härigenom får Eyetec-detektorn en unik grad av pålitlighet vad gäller detektering och sabotageskydd, varigenom falslarm praktiskt taget är uteslutet. Med denna unika kombination av tekniker, sätter Siemens en ny standard för säker detektering och sabotageskydd. Det intelligenta sätt på vilket signalprocesseringen av två oberoende sensorer är sammanlänkade ger högsta möjliga pålitlighet och skydd mot falsklarm. En bildanalysalgoritm utvärderar automatiskt alla rörelser mot ett sannolikhetsmönster. Bildsensorn spelar också in händelser före, under och efter det att larm har triggats, vilket således möjliggör pålitlig och spårbar larmuppföljning. Vidare kan rörelseriktning eller aktiva/inaktiva övervakningszoner definieras. Den passiva IR-detektorn i Eyetec är utrustad med en Triplex spegeloptik av toppkvalitet. Den passiva infraröda sensorn innehåller Siemens patenterade svarta triplex-spegel som effektivt filtrerar bort störande vitljus och garanterar en exakt övervakning i hela övervakningsområdet. Eytec sätter även en ny standard för övertäckningsskydd. Konventionella detektorer kan bara detektera övertäckning inom 10-30 cm. Eytec detekterar all avsiktlig och oavsiktlig maskering i hela övervakningsområdet, så kallad "anti blocking".


Detektor International Awards jurypanel 2006 bekräftade denna innovativa produkt med följande motivering: 
"Intelligens i detektorer hjälper till att förhindra eller upptäcka brott, men också att undvika kostnader orsakade av falsklarm. Eyetecs detektor är en avancerad högkvalitativ detektor som svarar mot de mest krävande kriteria när det gäller att säkra intrångsdetektering och undvika falsklarm."


Best Alarm Product
Den övergripande vinnaren i larm-kategorin blev Professional Series from Bosch Security Systems (Tyskland)
   Denna serie av IR-rörelsedetektorer för inomhusbruk med sensor data fusion teknologi, gör det möjligt att jämföra data från alla sensorerna för att markant reducera falsklarm.
   Detektorerna har upp till fem olika sensorer i varje enhet plus en avancerad mikroprocessor som samlar data från varje sensor och via en proprietär algoritm avgör om ett larm skall ges eller inte. Denna lösning utesluter praktiskt taget alla falska larm, och förbättrar detekteringsförmågan med 35 % jämfört med traditionella rörelsedetektorer. Detektorns tri-focus optiklösning innehåller tre separata linser med olika fokusavstånd, för lång, medium eller kort räckvidd, vilket eliminerar behovet av att justera linserna vid olika monteringshöjder samt ger vägg till vägg täckning utan gap.
   Detektorn är utrustad med andra avancerade funktioner som bidrar till en reduktion av falsklarm.  Aktivt undertryckande av vitljus eliminerar falska larmer orsakade av skarpa ljuskällor såsom bilstrålkastare. För att få en oförändrad funktion vid alla temperaturer, justerar detektorns dynamiska temperaturavkänning automatiskt för variationer i rumstemperaturen. Därigenom kan man mer exakt detektera värmemönstret från människor.
 
Detektor International Awards jurypanel 2006 uttryckte följande motivering för nomineringen:
"Professional Series ökar kapaciteten att detektera verkliga intrång, samtidigt som falsklarmfrekvensen minimeras. Smart, pålitlig och helt enkelt årets bästa larmprodukt".
 

Videoövervakning

I kategorin som videoövervakning, eller CCTV som den benämns på fackspråk, mottog Pelco och Dedicated Micros utmärkelsen Innovative Achievement Award, för nätverksvideokonceptet Endura respektive den mobila digitala videoinspelaren TransVu Media.


Trans Vu Media från Dedicated Micros (UK)
Trans Vu Media från Dedicated Micros (UK) är ett robust mobilt digitalt videoinspelningssystem för videoövervakning på bussar eller tåg. Förutom säkerhetsapplikationen erbjuder systemet andra mervärden. Trans Vu kan användas för att sända information på skärmar till passagerare, såsom reseinformation eller annonsbudskap samtidigt som man spelar in och lagrar bilder. En annan funktion i systemet är en inbyggd G-kraft detektor som möjliggör för operatören att logga onormala eller extrema körmönster som t.ex. hårda inbromsningar, stötar från farthinder i vägen som passerats i hög hastighet eller kraftig krängning till följd av hög hastighet i kurvor. Det finns också ett interface för GPS positionering och en möjlighet att ansluta till fordonets hastighetsmätare.
   Detektor International Awards jurypanel 2006 angav följande skäl för att nominera produkten:
    "Med sina inbyggda mervärden, kommer TransVu helt säkert att höja intresset för att investera i säkerhet inom allmänna kommunikationer."


Endura är ett koncept från Pelco som maximerar kompabilitet och användarvänlighet i nätverksbaserade videoövervakningssystem, vilket i kombination med hög bildkvalitet, funktionalitet och flexibilitet möjliggör videoövervakning via en mängd olika kameror, decoders, DVR- och NVR-enheter samt virtuella matriser genom en kontrollenhet som är enkel att handha. Kontrollenheten möjliggör för användaren att styra Endura-systemet på samma sätt som det traditionella analoga systemet. 
   Endura-konceptet innehåller ett komplett systemsortiment, allt från olika kameror, encoders, decoders, DVR-enheter, NVR-enheter till virtuella matriser och allt detta kan styras genom en användarvänlig kontrollenhet. Vidare finns ytterligare funktioner som snabbspolning från tangentborden, liveuppspelning, playback och styrning av ett närmast obegränsat antal kameror (nätverkskapaciteten sätt gränsen). Den kraftfulla systemarkitekturen en robust hård- och mjukvaruplattform och det bekanta analoga användarinterfacet gör denna digitala videolösning enkel att implementera.
 
Detektor International Awards jurypanel 2006 motiverade detta val:
    "Detta fullskaliga videoövervakningkoncept för att optimera kapacitet, bildkvalitet och användarvänlighet i ett övervakningssystem för  nätverksapplikationer, svarar mot kriterierna för ett vinnande koncept."


Highly Commended  Product Award
SNC-RX550P
från Sony (Japan) blev årets runner-up, dvs produkten som tog hem Highly Commended Product-utmärkelsen.
   Den intelligenta nätverkskameran SNC-RX550P är den första från Sony med oändlig 360 graders rotation. Denna kamera som konstruerats för detaljerad övervakning av stora områden, kombinerar den senaste bildprocesseringstekniken för ett flertal bildkomressionsformat och intelligenta funktioner med en höghastighets PTZ förmåga.   SNC-RX550P kan rotera fritt och oändligt 360 grader (300 grader per sekund) vilket gör det möjligt för användaren att övervaka i stort sett allt i omgivningen med en enda kamera. Den är dessutom utrustad med en kraftfull 26x optisk zoom, vilket gör det möjligt för användarna att zooma in små eller avlägsna objekt med exceptionell skärpa. En annan finess är bildstabiliseringsfunktionen vilken kan minimera skakningar i bilden orsakade av lågfrekventa vibrationer. SNC-RX550 är konstruerad för att arbeta dygnet runt och är utrustad med en dag/natt funktion, som levererar klara bilder till och med i ljusförhållanden ner till 0 lx. Med hjälp av avancerad bildprocesseringsteknik, levererar kameran tre kompressionsformat; JPEG, MPEG-4 och H.264. Användare kan välja lämpligt kompressionsformat att passa nätverksmiljön och övervakningsapplikationen.  SNC-RX550 har också en nyligen utvecklad "Dual Encoding Capability" för att möjliggöra samtidig streaming i JPEG och MPEG-4, vilket ytterligare utökar övervakningsapplikationerna.
   Genom att kombinera andra intelligenta inbyggda funktioner som avancerad videorörelse detektering och detektering av kvarlämnade objekt är SNC-RX550 ett möjligt val för en mängd olika övervakningsapplikationer.


Detektor International Awards jurypanel 2006 förklarade motivet för denna utnämning:
   "Med sina inbyggda intelligenta funktioner, löser höghastighets PTZ kameran SNC-RX550P inte bara säkerhetsapplikationer utan också problemet med begränsad bandbredd i nätverk. Med denna kameran har nätverksbaserad videoövervakningsteknik tagit ännu ett steg".


Best CCTV Product
 AXIS 212 PTZ från Axis Communications (Sverige) korades till årets bästa CCTV-produkt. Denna revolutionerande 212 PTZ nätverkskamera för övervakning inomhus innehåller en digital PTZ anordning som ger ögonblicklig pan/tilt/zoom-funktion och automatisk patrullering utan slitage av rörliga delar. Den är utrustad med en högkvalitativ sensor med tre megapixlar och en vidvinkellins som gör det möjligt för användaren att zooma in ett område på 150 kvadratmeter. Kameran utnyttjar bildkomprimering med Motion JPEG och MPEG-4 för bästa bildkvalitet och optimal användning av bandbredd.
   Andra funktioner är tvåvägs ljudkommunikation och inbyggd mikrofon. Dessutom strömförsörjs kameran över Internet, vilket betyder att strömförsörjningen går i samma kabel som den till nätverket, något som reducerar kostnader för installation och kabeldragning. Denna PTZ-kamera helt utan rörliga delar, erbjuder inte bara många funktioner utan är också förvånansvärt prisbillig vilket gör den tillgänglig i applikationer där man annars skulle ha valt en mindre avancerad lösning.
AXIS 212 PTZ är utrustad med buffring av bilder före och efter ett larm, rörelsedetektering via video, och händelsetriggade och programmerade händelsefunktioner med larmmeddelanden. Nätverkskameran levereras med omfattande säkerhetsskydd som lösenordskydd i flera nivåer, IP-adressfiltrering och HTTPS kryptering.


 Detektor International Awards jurypanel 2006 angav följande som motiv för nomineringen:
   "AXIS 212 PTZ innebär goda nyheter för den som anser att avancerad videoövervakningsteknik kan lösa säkerhetsproblem. Denna nätverkskameran kan  erbjuda mångskiftande användningsområden och bli en idealisk övervakningslösning i de flesta miljöer."


Oberoende jury
Selekteringen av produkter som kan komma ifråga för Detektor International Awards görs av Detektors redaktion. Tillverkare kan sålunda inte anmäla en produkt för nominering, allt sker utifrån redaktionens flöde av nyheter och de kriterier som motiverar till en nominering. Detta gör priset unikt i säkerhetsbranschen.
    - Både urval och Röstningen genomförs av jurymedlemmarna, som består av åtta individer, från fem olika länder, med koppling till Detektors redaktion. Produkterna som nomineras får inte ha varit på marknaden i mer än 12 månader när prisutdelningen sker, förklarade Jonny Sjöberg, när han introducerade Detektor International Award på Scandic Copenhagen Hotel, innan pristagarna  presenterades under spännande Award-middagen.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT