100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2006-09-05
SECTECH fokuseras i danska Börsen via SecurityWorldHotel.com
SecurityWorldHotel.com som tryckt bilaga i 70 000 ex till danska företag. Det blir verkligheten när SECTECH fokuseras i BÖRSEN den 2 November.

Den 2 november kommer säkerhetsmarknaden i allmänhet och SECTECH i synnerhet att fokuseras av näringsliv och offentlig verksamhet. Då kommer nämligen portalen SecurityWorldHotel.com utkomma som en 20-sidig bilaga i den ledande finanstidningen i Danmark, Börsen.
   - Fokus i bilagan blir Sectech, därför utges SecurityWorldHotel.com-bilagan i Börsen veckan innan Sectech arrangeras i Köpenhamn. Vår målsättning är att väcka säkerhetsiuntresset bland företag och offentlig verksamhet i ännu högre grad och förhoppningsvis lyckas i sådan grad att många av Börsens läsare kommer till Sectech för att ta del av den nya tekniken som väsentligt kan bespara företagen kostnader som skador och olyckor annars kan orsaka, säger Lennart Alexandrie, VD för Ar media International AB.
   Att Börsen ser Sectech som intressant evenemang vittnar det faktum att tidningen i år är en av sponsorerna av evenemanget.
   - På samma sätt tycker vi som arrangörer av Sectech och utgivare av media inom säkerhet att Börsens läsekrets är mycket intressant för vår portal SecurityWorldHotel.com och de seminarier och den utställning som Sectech bjuder på den 8 - 9 november 2006, menar Lennart Alexandrie.
  Satsningen på bilaga i Börsen ska ses mot bakgrund av Ar Media Internationals allt hårdare satsning på portalen SecurityWorldHotel.com på den Skandinaviska marknaden.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT