100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2005-05-13
Handeln och industrin i fokus för Säkerhetsbilagor


AR Media International kommer som brukligt utge sin årliga tabloidpublikation Säkerhet Plus via Dagens Industri. Datum för DI-bilagan är satt till den 18 oktober.
   Dessförinnan, den 26 september, utges en säkerhetsbilaga riktad mot butiker i Dagens Handel. DH-bilagan går under namnet SecurityUser.com.
Bakom SecurityUser.com står förlaget AR Media International också.SecurityUser.com är en portal som vänder sig mot säkerhetsmarknadens slutanvändare, dvs de som köper och använder marknadens produkter och tjänster.
  – Ett ökat säkerhetsmedvetande som resulterar i ett genomtänkt skadeförebyggande arbete minimerar riskerna för driftstörningar, stölder och andra ekonomiskt betingade skadeverkningar för företag och offentlig verksamhet. Det finns alltså ett behov av den här typen av målgruppsiriktad information, både från slutkundsledet och från de leverantörer som vill nå ut med sina produkter och tjänster, konstaterar Lennart Alexandrie, VD för AR Media International.
Säkerhet Plus utges för nionde året i rad som DI-bilaga, vilket är helt unikt.
   – Vi har inte någon annan liknande bilaga med samma uthållighet under alla dessa nio år, säger Claes Lundbohm på Dagens Industri, som ansvarar för bilagorna.
Som vanligt kommer Säkerhet Plus att profilera säkerheten på företag och offentliga miljöer utifrån de produkter och tjänster som säkerhetsmarknaden kan tillhandahålla.
   – Det finns ett stort intresse för exempelvis ny säkerhetsteknik som kostnadseffektiv kan trygga olika typer av miljöer från brott och bränder. Men marknaden vill naturligtvis även informeras om vilka olika typer av manuella tjänster som finns att tillgå också, menar Lennart Alexandrie.
   – Säkerhet i företag handlar till syvende och sist om att minimera förluster och att och trygga driften för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en sund ekonomi och lönsamhet. Incitamenten är således de bästa tänkbara. För säkerhetsbranschen handlar det om att nå ut med sitt budskap och ta till vara på det behov som finns där ute, konstatera han vidare.
   Säkerhet Plus kommer att distribueras i ca 130 000 ex och beräknas bli ca 24 sidor.
När det gäller SecurityUser.com i Dagens Handel, som utges i
30 000 ex,  så kommer profilen vara olik Säkerhet Plus.
   – En stor skillnad med Dagens Handel-bilagan är att den inte är finansierad av annonserna utan av SecurityUser.com som använder mediet för att uppmärksamma butiksägare och anställda om att det finns en Internetportal som fokuserar på säkerhet utifrån deras problemperspektiv, som köpare och användare. Vi kommer att ha ett
butikstema på www.SecurityUser.com under den aktuella perioden, där nyheter samt annan säkerhetsrelaterad information kommer att presenteras. Därför passar Dagens Handel som distributionskanal så bra i sammhanget, förklarar Lennart Alexandrie som ser en stor fördel i att släppa två säkerhets-bilagor inom loppet av en månad.
   – Sectech, som vi tillsammans med Stockholmsmässan arrangerar, äger rum den 25-26 oktober. Självklart ser vi en fördel med att kunna nå ut med informationen om det evenemanget och därmed kanske locka ännu fler säkerhetsintresserade från användarledet till utställningen och även seminarierna.

Skriv ut Skriv ut  
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT