www.securityuser.">
100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2004-09-21
Idag får säkerhetsköparna en egen nyhetskanal - SecurityUser.com

F d chefredaktören på Aktuell Säkerhet, Kenneth Andrén, gör comeback som redaktör på den nya nyhetskanalen för säkerhetsanvändare - SecurityUser.com.

Ar Media International lanserar idag SecurityUser.com ( www.securityuser.com ), en nyhetsportal för alla köpare och användare av säkerhetsbranschens produkter och tjänster. Introduktionen sker i samband med öppnandet av Skydd 2004 på Stockholmsmässan där Ar Media International är utställare.
   På portalen blandas artiklar om hur företagen kan förbättra sin
säkerhet genom klok planering med dagliga nyheter . Konceptet innefattar case studies m m om smart säkerhetsarbete i företag och offentliga verksamheter.
  
Kenneth Andrén, f d chefredaktör för Aktuell Säkerhet, har knutits till portalen som chefredaktör.
   – Det här är precis vad som behövs. Ett modernt media som riktar sig direkt till användarna. SecurityUser.com ska bli Sveriges informationskanal för en tryggare arbetsmiljö, vare sig det rör sig om ett stort industriellt företag eller en liten
jourbutik, säger Andrén.
   När det gäller säkerhetsmarknaden finns ett litet antal facktidningar och även nyhetsportaler att tillgå för ett företag som söker information och tips. Men det har aldrig funnits
ett dagligt nyhetsmedia riktat till användarna av säkerhetsprodukter och tjänster. Fr o m idag, den 21 september, är det tomrummet fyllt. Bakom produkten står Ar Media International AB som via facktidningen DETEKTOR, referensboken
Svensk Säkerhet och nyhetsportalen SecurityWordHotel.com är marknadsledande vad gäller medier inom säkerhetsmarknaden:
   SecurityUser.com heter den nya nyhetsportalen på Internet för den som vill hänga med i vad som händer på säkerhetsmarknaden och som önskar en inspirationskälla för att kunna höja säkerheten på den egna arbetsplatsen.
   Portalen kommer att bevaka säkerhetsutvecklingen för butiker, industri, kontor och offentlig förvaltning. Många frågor är universella men en hel del är branschunika och det kommer vi att ta fasta på, säger Alexandrie.
   –Vi har redan SecurityWorldHotel.com som blivit en internationell framgång i allmänhet och skandinavisk succé i synnerhet. Men detta medium vänder sig främst till de som arbetar med säkerhet dagligen, från installatörer till säkerhetschefer.
   - Med SecurityUser.com skräddarsyr vi än informationskanal för användarna och köparna av säkerhet, vare sig det är VD, företagsledning, personalansvarig, säkerhetschef eller butiksägaren, och detta är unikt, säger Lennart Alexandrie,
VD för Ar Media International.
   –För att få rätt form och innehåll i portalen har vi också rekryterat Kenneth Andrén som är en rutinerad och mycket kunnig, inte minst vad gäller säkerhet och management-frågor för företagen.
   Kenneth Andrén har en lång bakgrund som journalist. Förutom redaktörskapet på Aktuell Säkerhet fram till oktober i fjol så har han jobbat på båda Veckans Affärer och Månadens Affärer. På den senare också som redaktör. Och det handlar ju om att knyta an till just dessa begrepp. Säkerhet som ett medel att öka lönsamheten, säger Lennart Alexandrie.
   Kenneth Andrén ser inte bara aspekten på lönsamhet som ett resultat av färre skadekostnader. Han menar att säkerhetsarbetet även kan ha offensiva kvaliteter.
   –Att använda säkerhetsarbetet som ett plusvärde i marknadsföringen blir allt vanligare. Vem vill anlita ett företag som inte är säkert, avslutar Kenneth Andrén.

För mer info logga in på www.securityuser.com

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT