100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2004-09-16
Svenskproducerade nyhetsportalen SecurityWorldHotel.com internationaliseras

Rachel Ward Owen, Marketing Manager UK, får ansvaret att utveckla marknadsföringen när SecurityWorldHotel.com blir än mer internationell via lokal etablering runtom i världen.

Sedan starten 1998 har Skandinaviens och Europas ledande nyhetsportal för den professionella säkerhetsmarknaden, SecurityWorldHotel.com, haft en ständigt ökande tillströmning
av besökare.
    Under 2003 hade portalen drygt 320 000 besök, i år spräcks 400 000 vallen. Ca 300 företagskunder från hela världen annonserar på portalen som publicerar totalt ca 2.700 nyheter om säkerhetsmarknaden per år.


Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International, som står bakom SecurityWorldHotel.com, är mycket nöjd med responsen från läsarna.
   – För oss är det konstant ökande intresset för SecurityWorldHotel.com en kvittens på att vårt nyhetskoncept fungerar och blir allt mer populärt. Kanske är hemligheten att vi har begränsat oss till två nyheter om dagen och att den dosen är perfekt avvägd för stressat yrkesfolk som trots tidsbrist vill hålla sej ajour med vad som händer på marknaden, säger han.
   Lennart Alexandrie är noga med att betona att det inte bara är nyhetsförmedlingen som lockar besökare.
   – Många använder SecurityWorldHotel.com för att få ut information om produkter och leverantörer också. Allt fler upptäcker dessa sökfunktioner och det är positivt, konstaterar han.
   En viktig del i framgången, enligt Alexandrie, är också förnyelsen vad gäller funktioner.
   – På ytan försöker vi vara konsekventa och inte ändra för mycket. Våra besökare ska känna igen sej. Men vi försöker
hitta nya vägar inom ramen för den layout som vi har. I år kommer vi exempelvis satsa på utbildning av olika slag. Företrädesvis vad gäller kameraövervakning.
   - En serie om IP-övervakning har vi redan börjat publicerat. Mer
kommer framöver, berättar han.
   Succén med SecurityWorldHotel.com på den skandinaviska marknaden har gjort att Ar Media avser fortsätta att expandera internationellt via nyhetsportalen. Förutom på svenska
(lanserades 1998) finns SecurityWorldHotel.com i en internationell (1999), brittisk (2004), dansk (2002) och norsk (2000) edition. Fem olika marknader och fyra språk.
   – Vi har målsättningen att lansera en nordamerikansk edition av SecurityWorldHotel.com innan årets slut också. Den ska täcka in USA och Kanada, säger Lennart Alexandrie.
   Steget kan tyckas långt, men redan idag har SecurityWorldHotel.com många kunder från USA och än fler
läsare (besökare).
   – Idag är SecurityWorldHotel.com så pass inarbetad att portalen har läsare från hela världen. Under 2005 hoppas vi kunna registrera cirka 500 000 besökare.
   Expanisonen av portalen och de spridda redaktionerna betyder nya krav och utmaningar, vilket leder till förändringar.
    – En sådan är att vi avser att flytta den centrala marknadsföringen från vårt kontor i Stockholm till England, där Rachel Ward Owen, ansvarig för den brittiska SecurityWorldHotel.com, också får leda våra övriga marknader.
   – Hon har en gedigen bakgrund inom säkerhetsbranschen och har lyckats väldigt bra med vår brittiska portal. Ingen kan passa bättre för att att hålla ihop SecurityWorldHotel.com och serva våra partners så att de får bästa tänkbara uppbackning när de marknadsför SecurityWorldHotel.com på sina respektiva nationella marknader, berättar Lennart Alexandrie som gläds åt att fortsätta expansionen i en tid när företagen gör allt fler reklamsatsningar via nätannonsering.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT