100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2004-09-13
Skandinavisk och internationell prägel när Sectech är tillbaka i Köpenhamn den 3 – 4 November 2004

Det skandinaviska joint venture-projektet SECTECH har blivit en succé i Skandinavien för arrangörerna Ar Media International och Stockholmsmässan.
   Utställningen och seminarierna var en succé i Stockholm. Nytt rekord vad gäller antal utställare och besökare.
   I år är det Köpenhamn som kan upprepa succén. Den 3 - 4 november arrangeras Sectech på Scandic Hotel Eremitage i Lyngby,  Köpenhamn.


Förra gången det begav sig, i oktober 2002 kom 525 besökare vilket stämde väl överens med arrangörernas prognos inför evenemanget. Då som nu är det just Ar Media Interrnational och Stockholmsmässan som arrangerar Sectech.  
   - Bortsett från att vi lyckades med målsättningen att locka femhundra besökare så var det nog framför allt den höga kvaliteten på besökarna som uppskattades av de utställare som fanns på plats, säger Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International.
   När Ar Media International och Stockholmsmässan lanserade Sectech för två år sedan var attityden på den danska marknaden väldigt avvaktande och tveksam för att inte säga motsträvig. Branschföreningen Sikkerhetsbranschens inställning var negativ.
   - Det fanns ett motstånd mot Sectech och alla andra säkerhetsmässor i Danmark, förutom Sikring & Sikkerhed i Odense. Det fanns god grund för det mostståndet. Många arrangemang hade varit undermåliga, men vi fick en chans att genomföra evenemanget och tog den, menar Lennart Alexandrie. 
  
Uppbackad av säkerhetsbranschen
På årets utställning kommer både Odense Kongress center och SIkkerhetsbranschen att ställa ut, vilket tyder på en 360 graders omsvänngning. Sikkerhedsbranschen ska dessutom hålla ett eget seninarie med paneldebatt, bl a om kameraövervakningens vara eller inte vara.
   Att arrangemanget 2002 överträffade förväntan bekräftas av efterfrågan på monterplatserna inför 2004 års evenemang.
   - Vi har utökat från 22 till 30 montrar och bara två återstår, säger Deniz Baykal på Ar Media som ansvarar för försäljningen av utställningen.
   De flesta utställarna är naturligtvis från Danmark, men här kommer också utställare från Sverige, Norge, USA och England att finnas.  
   För Björn Lindforss, som är Stockholmsmässans projektledare för Sectech, är årets evenemang i Danmark en betydligt behagligare resa än förra året.
   - Vi lärde oss mycket på Sectech 2002. Dessutom har vi betydligt mer gott om tid på oss än vad vi hade då. Därför kommer det mesta fungera ännu bättre 2004, inte minst ur logistisk aspekt, säger han.
   Stödet från branschorganisationen Sikkerhedsbranschen och teknikföretagen i Danmark är också en mycket viktig faktor som kommer sätta sin prägel på Sectech 2004 i Köpenhamn, menar han vidare.
    Evenemanget kommer bygga på samma koncept som tidigare,  dvs tekniska seminarer og en udstillingsdel med målrettet fokus på kameraovervågning, adgangskontrol og alarmsystemer.
   
Tekniska seminarier
Seminarierna på Sectech 2004är är inte helt klara än men som det ser kommer det handla om ;


- Passerkontroll. Läsarteknologi och integration med annan säkerhetsteknik.
- Nätverksvideo. Så fungerar det i praktiken.
- Trådlösa larm. Hur säker är tekniken?
- Inbrottslarm och det ”mjuka” skalskyddet. Vilka fördelar erbjuder dagens dimgeneratorer?
- Integrerade systemVilka applikationer? Till vilken nytta?


Säkerhetsbankett
Utöver miniseminarer och utställning arrangeras en säkerhetbankett på kvällen den 3 november. God mat, dryck och underhållning utlovas. Dessutom ska årets bästa säkerhetsprodukter offentliggöras då utmärkelsen ”Detektor International Award” har sin prisceremoni i samband med middagen. . Det blir fjärde året i rad som det prestigefyllda priset ska tilldelas tillverkana av årets bästa produkt inom kategorierna passerkontroll, larmsystem och kameraövervakning.
  Det är en litet evenemang men fullmatat med händelser av kvalitet för den som vill följa med i den säkerhetstekniska utvecklingen.


Norge – nästa stopp!
Efter Sectech i Köpenhamn dröjer det fram till den 13 – 14 april innan det är dags igen. Då arrangeras nämligen Sectech 2005 i Oslo. Därefter väntar Stockholm i oktober.
   -  Sectech, med sin småskalighet och hundraprocentiga inriktning på säkerhetsteknik har blivit en succé och blivit ett uppskattat komplement till de stora evenemangen, Skydd i Stockholm och Sikring och Sikkerhed i Odense. I Norge finns däremot ingen större säkerhetsmässa, vilket gör den än viktigare, säger Björn Lindforss avslutningsvis.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT