100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2004-06-23
Skandinavisk paviljong för säkerhetsföretag i Dubai

Den 15-17 januari 2005 arrangeras den sjunde upplagan av INTERSEC i Dubai, som är den ledande säkerhetsmässan i Mellanöstern. Ar Media International har nu tecknat ett samarbetsavtal med Epoc Messe Frankfurt om att arrangera en skandinavisk paviljong där säkerhetsleverantörer från Sverige, Danmark, Norge och Finland har möjlighet att exponera sig på en mycket intressant marknad.

Ett antal mässarrangörer världen över har tillfrågat Ar Media International att göra en skandinavisk eller svensk paviljong. Men utan resultat hitintills.  
– Vi har varit intresserade många gånger men inte haft möjligheterna eller hittat ett koncept som passar oss. Nu har vi både möjligheterna och konceptet, säger Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International.

Emerging Markets – konceptets bas
Konceptet för Dubai-projektet och exportpaviljongerna som Ar Media International kommer att lansera för Skandinavien baseras på ”Emerging Markets”. Det betyder att paviljongerna kommer att äga rum på säkerhetsmässor som representerar en lokal marknad med hög tillväxt där de skandinaviska leverantörerna har goda möjligheter att göra bra affärer. Dubai-mässan representerar allt detta, enligt Lennart Alexandrie.
– Vi har ställt ut på Intersec Dubai och även redaktionellt bevakat arrangemanget de senaste två upplagorna. Vi delar uppfattningen med många av de västerländska utställarna på plats, att Intersec är ett av de mest intressanta mässorna för exportörer av säkerhetsprodukter. Dels för att regionen i sig har stort investeringsbehov vad gäller säkerhet, dels för att Dubai kan betraktas som världens största byggarbetsplats. Som leverantör är således möjligheterna stora, menar VDn för Ar Media International.
Att Epoc Frankfurtermesse valt Ar Media International som sin partner i Dubai har att göra med att förlaget är det ledande inom säkerhet i hela Skandinavien och har en kundbas som är intressant.
– Vi är glada att nu kunna satsa på Skandinavien och ha Ar Media International som vår exklusiva agent, säger Imke Huelsman på Epoc Messe Frankfurt.

Ledande säkerhetsmässa
Intersec i Dubai har blivit den klart ledande säkerhetsmässan för företag som vill lansera sina produkter i mellanöstern. Orsakerna till mässans höga status är många, dels råder en relativ politisk stabilitet, regionen präglas av en mycket god ekonomi och hög tillväxt, inte minst tack vara den statliga byggexpansionen.
Sist det begav sig, fanns således utställare från 30 länder på plats, av totalt ca 200 utställare. Ett flertal nationella paviljonger inrymde utställare från bl a Storbritannien, Italien, Turkiet, och Tyskland. Under 2005 tillkommer sålunda den skandinaviska paviljongen som utgör 72 kvadratmeter monteryta.
– Vi kommer erbjuda standardmontrar med väggar om nio kvadratmeter styck. Totalt handlar det om åtta utställare. I alla fall som det ser ut nu, säger Lennart Alexandrie.

Kringaktiviteter
Förutom att Ar Media kommer att sälja montrar så kommer förlaget även utge en speciell bilaga i Detektor International som presenterar utställarna. Förutom den ordinarie distributionen kommer denna bilaga att distribueras på plats i World Trade Center, Dubai där Intersec äger rum den 15 – 17 januari.
– Vi kommer även att försöka ordna lite speciella aktiviteter för de skandinaviska företagen. Både av affärsmässig och social karaktär. Det handlar ju om att ge mervärde till våra kunder, menar Alexandrie.
Det som gör Intersec intressant för svenska leverantörer av säkerhetsteknik är behovet av smarta högteknologiska säkerhetsprodukter. Sverige är också, som neutralt land, en intressant handelspartner.
– Att komma in på marknaden i den Förenade Arabemiraten är naturligtvis intressant för vilket företag som helst. Här är det kvaliteten som styr leverantörsvalet i hög grad, priset är många gånger sekundärt. Åtminstone är det den uppfattningen som jag har fått under de år jag varit där och talat med såväl besökare som utställare, hävdar Lennart Alexandrie.

Semestermiljö
Förutom de rent affärsmässiga fördelarna så erbjuder Intersec en trevlig miljö, för social samvaro, samt ett alldeles utmärkt klimat.  Lägg därtill shopping-möjligheterna som är minst sagt goda.
– Att kunna kombinera mässveckan med en minisemester, det tror jag en del av våra utställare, kommer att uppskatta. Inte minst familjeägda entreprenörsföretag, säger Lennart Alexandrie.

Tidig marknadsföring
Marknadsföringen av Intersec i Skandinavien börjar den 15 juni, då monterplatserna ska säljas. Ansvarig för försäljningen blir Deniz Baykal som emotser evenemanget med stor tillförsikt.
– Det är alltid roligt att lansera en produkt som vi tror mycket på. Kan man dessutom samla delar av säkerhetsbranschen och kombinera social samvaro med affärer, som i detta fall, så är det ännu bättre, kommenterar hon avslutningsvis.
Avtalet med Epoc Messe Frankfurt innebär att Ar Media International, förutom själva paviljongen, även kan sälja individuella montrar till företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT