100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2004-05-14
Succe för brittiska SecurityWorldHotel.com på Ifsec

Birmingham (UK)


Den globala nyhetsportalen SecurityWorldHotel.com lanserade sin första brittiska dotterportal SecurityWorldHotel.com/uk på Ifsec den 10 - 13 maj i Birmingham.
    - Responsen vi fick från såväl besökare som utställare var över förväntan. Nu ska vi bygga vidare på den här initiala succén och utveckla portalen så att den får samma framträdande position som den har globalt och på de skandinaviska marknaderna, säger Rachel Ward Owens, marknadsansvarig vad gäller UK SecurityWorldhotel.com/uk-portalen.


Bristtiska distributören Norbain blev det första företaget som länkade sig på den brittiska editionen av SecurityWorldHotel.com.   
   - Det var en smakstart att få Europas största CCTV-distributör att länka sig från SecurityWorldHOtel.com/uk till sin webb-plats respektive e-mail, menar Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International AB, som äger och driver nyhetsportalen SecurityWolrdHotel.com.
   Efter Norbain följde ett antal andra företag som fattade beslut att bli länkmedlemmar på SecurityWorldotel.com/uk.
    - Vår ambition är att att bli den ledande lokala nyhetsportalen på den brittiska säkerhetsmarknaden och därmed erhålla samma status i Storbritannien som SecurityWorldHotel.com har globalt och på de skandinaviska marknaderna, konkluderar Lennart Alexandrie.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT