100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2004-01-10
Sectech tillbaka i Köpenhamn den 3 - 4 november

Utställningen och seminarierna var en succé i Stockholm. Nytt rekord vad gäller antal utställare och besökare.
   I år är det Köpenhamn som kan upprepa succén. Den 3 - 4 november arrangeras Sectech på Hotel Eremitage i Lyngby, Köpenhamn.

Förra gången det begav sig, i oktober 2002 kom 525 besökare vilket stämde väl överens med arrangörernas prognos inför evenemanget. Då som nu är det just Ar Media Intedrnational och Stockholmsmässan som arrangerar Sectech.   
   - Bortsett från att vi lyckades med målsättningen att locka femhundra besökare så var det nog framför allt den höga kvaliteten på besökarna som uppskattades av de utställare som fanns på plats, säger Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International.
   När Ar Media International lanserade Sectech för två år sedan var attityden på den danska marknaden väldigt avvaktande och tveksam för att inte säga motsträvig. 
   - Det fanns ett motstånd mot Sectech och alla andra säkerhetsmässor i Danmark, förutom Sikring & Sikkerhed i Odense. Det fanns god grund för det mostståndet. Många arrangemang hade varit undermåliga, men vi fick en chans att genomföra evenemanget och tog den, menar Lennart Alexandrie.  
   Att arrangemanget 2002 överträffade förväntan bekräftas av efterfrågan på monterplatserna inför 2004 års evenemang.
   - Ett tjugotal montrar är redan bokade och vi kommer med all sannolikhet ha sålt slut under första kvartalet, säger Deniz Baykal på Ar Media som ansvarar för försäljningen av utställningen.
   Totalt utställningen att utgöras av ett 30-tal företag, varav de flesta från Danmark. Det betyder en ordentlig ökning sen sist då 22 utställare fanns på plats.
   För Hans Östberg, Stockholmsmässan, projektledare för Sectech är årets evenemang i Danmark en betydligt behagligare resa än förra året.
   - Vi lärde oss mycket på Sectech 2002. Dessutom har vi betydligt mer gott om tid på oss än vad vi hade då. Därför kommer det mesta fungera ännu bättre 2004, inte minst ur logistisk aspekt, säger han.
   Stödet från branschorganisationen Sikkerhedsbranschen och teknikföretagen i Danmark är också en mycket viktig faktor som kommer sätta sin prägel på Sectech 2004 i Köpenhamn, avslutar Lennart Alexandrie.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT