www.securityhotel.com )går från klarhet till klarhet.">
100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2004-01-08
Rekordår för SecurityHotel.com

Säkerhetsindustrins nyhetsportal SecurityHotel.com ( www.securityhotel.com )går från klarhet till klarhet. Sedan starten 1998 har Skandinaviens ledande nyhetskanal för säkerhetsmarknaden haft en ständigt ökande tillströmning av besökare.
   Under 2003 hade portalen 252.569 besök. Inberäknas även systersajten SecurityWorldHotel.com uppgår antalet besök till 320.038.
  
Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International, som står bakom SecurityHotel.com, är mycket nöjd med responsen från läsarna.
   - För oss är det konstant ökande intresset för SecurityHotel.com en kvittens på att vårt nyhetskoncept fungerar och blir allt mer populärt. Kanske är hemligheten att vi har begränsat oss till två nyheter om dagen och att den dosen är perfekt avvägd för stressat yrkesfolk som trots tidsbrist vill hålla sej ajour med vad som händer på marknaden, säger han.
   Lennart Alexandrie är noga med att betona att det inte bara är nyhetsföpmedlingen som lockar besökare.
   - Många använder SecurityHotel.com för att få ut information om produkter och leverantörer också. Allt fler upptäcker dessa sökfunktioner och det är positivt, konstaterar han.
   En viktig del i framgången, enligt Alexandrie, är också förnyelsen vad gäller funktioner.
   - På ytan försöker vi vara konsekventa och inte ändra för mycket. Våra besökare ska känna igen sej. Men vi försöker hitta nya vägar inom ramen för den layout som vi har. I år kommer vi exempelvis satsa på utbildning av olika slag. Företrädesvis vad gäller kameraövervakning. En serie om IP-övervakning har vi redan börjat att publicera. Mer kommer framöver, berättar han.
   - Vår målsättning är att vi 2005 ska ha totalt 500 000 besök. Då gäller det att ligga i, både vad gäller marknadsföring och förbättringar av innehåll, avslutar Lennart Alexandrie.
   
    
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT