100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2003-10-20
Säkerhetsbranschen fokuseras i Dagens Industri idag!

Idag, den 20 oktober,  utkommer Säkerhet Plus som bilaga i Dagens Industri. Tidpunkten är väl vald med tanke på att Sectech arrangeras på på Quality Hotel Globe nästa vecka.
   - Självklart är Sectech en aktualitet som behandlas i bilagan. Men Säkerhet Plus tar även upp andra saker med anknytning till säkerhetsbranschen. Tidningen är ju till föratt ge en bild av den dynamiska utvecklingen på säkerhetsmarknaden, både tekniskt och kommersiellt, säger Lennart Alexandrie, VD för AR Media International som utger tidningen.


Säkerhet Plus är an annonsfinansierad DI-bilaga som utgetts en gång per år sedan 1997. Årets upplaga är på 24 sidor.
   - Vi tycker det är viktigt att säkerhetsbranschen når ut brett till industrin och den offentliga sektorn. Via Säkerhet Plus når vi inte bara säkerhetschefer och säkerhetsorienterade inköpare utan även mindre företag där kanske VDn bestämmer inköpen av säkerhetstjänster och produkter. Dessutom når Säkerhet Plus beslutsfattare på alla nivåer i de större företagen som vanligtvis inte nås av information om säkerhetsprodukter och system, säger Lennart Alexandrie.
   Dagens Industri-bilagan Säkerhet Plus kommer även distribueras på Sectech den 28 - 29 oktober.

För mer info om Sectech, se www.sectech.nu

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT