100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2002-04-25
Ar Media kartlägger norsk säkerhetmarknad på uppdrag av AGF

Ar Media International AB har tecknat ett avtal med Alarmgrossisternas Förening (AGF) om att tillsammans kartlägga marknaden för säkerhetsprodukter i Norge.
   - Idag är det ingen som vet hur stor marknaden för produkter och system inom inbrottslarm, brandlarm, passerkontroll eller CCTV är. Vår undersökning syftar till att ta fram siffror som i möjligaste mån överensstämmer med verkligheten, säger Dick Ingelsbo, projektledare på Ar Media.
   - Vi distributörer av säkerhetsprodukter vill naturlgtivis veta hur marknaden ser ut, hur stor andel vi har av marknaden. Då krävs en verklighet att utgå ifrån. Den ska Ar Media i samrbete med oss ta fram, säger Vidar Lippestad, ordförande för AGF.


Att uppdraget landade hos Ar Media International AB i Sverige har flera skäl. Dels kraven på objektivitet och konfidentialitet men mediaföretaget som specialiserat sig på säkerhetsbranschen, har också fått förtroendet p g a sin dokumenterad kompetens om marknaden och aktörerna.
   - Vi inom AGF var eniga om ett samarbete med Ar Media gällande marknadsundersökningen i Norge. kommenterar Vidar Lippestad valet att anlita Ar Media.
   - Självklart är detta mycket hedrande för oss som mediaföretag att AGF har valt oss som sin partner i detta viktiga projekt. AGF består av Norges ledande distributörer av säkerhetsprodukter och den här undersökningen har stor betydelse för medlemmarna när de exempelvis ska bedöma marknadsandelar och den allmänna utvecklingen på marknaden, säger Lennart Alexandrie, VD för Ar Media International AB.


Undersökningen, som inleddes i april och ska genomföras under maj och juni, leds av Dick Ingelsbo som i samverkan med de norska aktörerna inom säkerhetsmarknadens distributionsled insamlar erforderliga uppgifter för att kunna sammanställa denna, för Norden, unika marknadsanalys. 
   - Undersökningen kommer att visa säkerhetsmarknadens storlek i form av volym avseende produktområdena inbrott, brand, passerkontroll och CCTV, säger han.


 

Skriv ut Skriv ut  
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT