100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2001-03-21
70 procent av SECTECH´s utställaryta är bokad!

I februari offentliggjordes att Ar Media och Stockholmsmässan gemensamt arrangerar konferensmässan SECTECH 2001. Platsen är Quality Globe Hotel i Stockholm och tiden är utsatt till den 2-3 oktober.


Sedan dess har arrangörerna arbetat med att ta fram en broschyr som ska utgöra inbjudan till alla potentiella utställare. I April kommer den att skickas ut till alla potentiella utställare.

- Det ska bli spännande att se hur snabbt vi kan sälja återstående monterplatser när vi nu påbörjar försäljningen ”på riktigt”, kommenterar Lennart Alexandrie, VD för Ar Media.


Att det sjuder av optimism hos arrangörerna är inte att förvånas över. En annons i Detektor och en banner på SecurityHotel.com har nämligen redan resulterat i att 70 procent av den totala monterytan är bokad .

- Ja, det har varit en otrolig efterfrågan och vi räknar med att alla montrar ska vara bokade under april, säger Lennart Alexandrie.


SECTECH är ett säkerhetstekniskt forum med fokus på ett kvalitativt konferensprogram kombinerat med en utställning där ledande företag visar sitt utbud av produkter och tekniska lösningar. Platsen för evenemanget är Quality Hotel Globe Stockholm, intill Globen, vilket inbjuder till möjligheter av mer social karaktär för besökare och utställare.

- Vi kommer exempelvis att arrangera en branschmiddag inne på Globen i samband med den elitseriematch som spelas på kvällen efter den första utställningsdagen. Hela restaurangen i Globen är hyrd för evenemanget, säger Björn Lindforss från Stockholmsmässan, som svarar för logistik och organisation av SECTECH-evenemanget.

- Under middagen kommer även det prestigefyllda priset Detektor International Award att delas ut. Det betyder att en del internationella företag också kommer att vara på plats i Globen.


Parallellt med utställningen kommer således ett konferensprogram att arrangeras. Det kommer att handla om dagens säkerhetsteknologi och dess möjligheter att skydda och trygga människor och hur den kan integreras med olika funktioner.


Här kommer bl a CCTV, Inbrottslarm, Brandlarm, Passersystem och Integrerade System ha ”öronmärkta” konferenslokaler. Temor som kommer att tas upp i övrigt är bl a "Den digitala nätverksteknologin och säkerhetstekniken", "Intelligenta Byggnader" och "Trådlös säkerhetssteknik".

- Den nya tekniken, exempelvis via förekomsten av digitala nätverkslösningar och de allt mer utvecklade trådlösa produkterna och systemen, kommer att höja intresset för funktioner som avser olika typer av säkerhetsapplikationer inom näringliv och offentlig miljö. Flexibiliteten, kostnadseffektiviteten och tillgängligheten talar för det, säger Lennart Alexandrie som menar att SECTECH riktar sig till alla som hanterar inköp av säkerhetsteknik.

- Installatörer, teknik- och säkerhetskonsulter samt tekniska chefer, inköpsansvariga och säkerhetsansvariga som hanterar säkerhetsteknik i sitt dagliga arbete utgör målgrupperna.


Det är just mot besökarna som marknadsföringen ska fokuseras. Kvantitativt och kvalitativt. Till stöd för detta arbete finns en databas, som totalt utgörs av ca 35 000 namn, vilken utgör grunden för de utskick som ska göra under kampanjperioden maj-september. Därutöver blir det kraftfull annonsering. – Vår målsättning är 1500 besökare av hög kvalitet, säger Lennart Alexandrie, som ansvarar för pr och marknadsföring.


Att redan under april avsluta försäljningen av montrar är viktigt och förefaller också att fungera. Mäss-delen omfattar endast ca 40 utställare och redan nu (vid denna pressläggning) är 26 montrar bokade.

- Den officiella försäljningen startar den andra april, så vi ligger väl i fas med tiden, konstaterar Lennart Alexandrie. Preliminärt betyder det att vi endast kommer att ha ca fyrtio utställare i små uniforma montrar.


En aspekt som är uppskattad bland utställarna är att SECTECH-konceptet handlar mer om att skapa en ren business miljö för leverantörer av säkerhetsteknik, än ett forum för uppvisning där det handlar om att vara störst och vackrast. Montrarna kommer vara nyckelfärdiga med väggar, belysning, matta, stolar och förvaringsskåp. Montrarna säljs i två prisklasser. Mycket enklare kan det inte bli.

- Det här är ingen konkurrerande evenemang till Skydd utan ett alternativt tekiskt nischat småskaligt evenemang, säger Björn Lindforss.


Stockholmsmässan kommer att svara för logistik, och organisation, samt byggnation. AR Media svarar för marknadsföring och försäljning.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT