100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2001-03-13
Detektor - en branschfavorit!

Upplagemässigt är Detektor relativt blygsam. Med 8 500 ex ligger den långt efter Aktuell Säkerhet och Skydd & Säkerhet, både med upplaga en bra bit över 20 000 exemplar.
Inte så konstigt, med tanke på att Detektor är nischad endast mot säkerhetsområdet. Skyddssektorn är således inte inbegripen, annat än perifert.


Därför är det anmärkningsvärt att hela 51% av utställarna på Skydd 2000 anger att de läser Detektor regelbundet. Endast Aktuell Säkerhet, med en betydligt bredare läsekrets hade högre andel av utställarna (76%). Dagens Industri hade däremot samma procentuella andel som Detektor. Skydd & Säkerhet läses av 42% av utställarna.


Av besökarna (drygt 21 000) på den stora nordiska mässan läses Detektor av 19%. Här var det bara Detektor och Brand & Räddning som visade ännu högre andel än tidigare upplagor av Skydd. Även här toppade Aktuell Säkerhet.

- Det här visar att vi har hög kvalitet på våra läsare. Man ska ha klart för sig att 85% av våra läsare har direkt inflytande på inköp av säkerhetsprodukter och tjänster, säger Lennart Alexandrie.

- Intressant i sammahanget är att vår största kategori av läsare utgörs av folk från installationsbranschen. En grupp som varken är överrepresenterad bland uställare eller besökare på Skydd. Vår stabila ökning bygger snarare på att vi får allt fler läsare från slutanvändarledet, dvs säkerhetschefer och tekniskt ansvariga i privata företag och offentlig verksamhet.


Detektor utges idag i tre editioner. Detektor Sweden, Detektor Norway och den globalt distribuerade Detektor Intenational. Total upplaga är
24 800 exemplar. Utgivare är Ar Media, med huvudkontor i Stockholm. Ett dotterbolag finns lokaliserat i Oslo.


Detektor är därutöver - via agenter - representerat i fyra länder, Taiwan, Sydkorea, England och USA.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT