100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2001-02-15
Säkerhetsteknisk utställning i Stockholm

Den svenska säkerhetsbranschen har inte varit nöjd med de mässarrangemang som hållits mellanåren, dvs de år då Skydd inte har arrangerats.
­ - Vi tror att lösningen är Sectech. En starkt nischad konferensmässa, där kvaliteten prioriteras framför kvantiteten, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media som tillsammans med Stockholmsmässan är arrangör för den nya konferensmässan.

Platsen för evenemanget är Quality Hotel Globe Stockholm, intill Globen, vilket också inbjuder till möjligheter av mer social karaktär för besökare och utställare.

I Örebro försökte man med ett evenemang kallat Skydd & Säkerhet på nittiotalet. Det blev inte bra. I Göteborg prövades Säkerhet Väst som sedan ändrade namn till Säkerhet utan att övertyga marknaden. Nu kommer Sectech i Stockholm.
­ - Stockholm är centrum för näringslivet och säkerhetsbranschen i Sverige. Därför tror vi att det är gynnsamt att arrangera en nationell konferensmässa här, säger Björn Lindforss, projektledare och ansvarig för Skydd på Stockholmsmässan, som tillsammans med Lennart Alexandrie har tagit initiativet till mässan.


Det handlar således inte om ett storevenemang, såsom tidigare arrangörer försökt att åstadkomma. AR Media och Stockholmsmässan kommer lägga stor vikt vid kvaliteten på såväl besökare som utställare. Därför krävs ett fokuserat och kvalitativt konferensprogram. "Den digitala nätverksteknologin och säkerhetstekniken", "Intelligenta Byggnader", "Biometriska Passersystem", "Trådlös säkersteknik" är några temor som kommer att behandlas.
­ - Jag tror att den nya tekniken, exempelvis den digitala, kommer att höja intresset för produkter och funktioner som avser olika typer av
säkerhetsapplikationer inom näringliv och offentlig miljö. Flexibiliteten, kostnadseffektiviteten och tillgängligheten talar för det, säger Lennart Alexandrie som menar att Sectech riktar sig till alla som hanterar inköp av säkerhetsteknik.
- Vi kommer bjuda in såväl installatörer som kvalificerade slutkunder till Sectech.

Valet av lokaler innebär naturligtvis begränsningar i antal utställare och besökare.
­ - Preliminärt betyder det att vi endast kommer att ha ca fyrtio utställare i små uniforma montrar. Det handlar mer om att skapa en business miljö än ren uppvisning. Montrarna kommer vara nyckelfärdiga med belysning och allt, säger Lennart Alexandrie.

Målsättningen är att utställningen och konferensen ska besökas av ca 1500 besökare under de två dagarna, dvs fullspikat. Ca 30-40 procent av besökarna förväntas primärt vara konferensdeltagare.

Bakom beslutet att arrangera SecTech ligger en årslång dialog mellan Stockholmsmässan och AR Media.
­ - Vi såg båda behovet av en mindre mässa, säger Björn Lindforss och får stöd av Lennart Alexandrie.
­ - Vi har haft en kontinuerlig dialog med säkerhetsbranschen under mer än tio års tid och det som har efterfrågats är inte ytterligare ett storevenemang utan ett starkt nischat säkerhetstekniskt evenemang. Därför är intresset för Sectech mycket stort.

Att AR Media och Stockholmsmässan samarbetar är inget att förvånas över.
­ - AR Media representerar många starka varumärken och en bred och djup kunskap om säkerhetsmarknaden. Företaget har också bevisligen kunskap om marknadsföring, vilket är värdefullt. Därför var det en naturlig partner, säger Lindforss.
­ - Självklart är vi mycket nöjda med att samarrangera Sectech med
Stockholmsmässan, Nordens ledande arrangör av mässor och kongresser. Dess effektiva mässorganisation utgör en stor resurs när vi nu ska arrangera Sectech tillsammans. Som arrangör av Skydd, nordens största säkerhetsmässa, har Stockholmsmässan också en avsevärd branschkunskap, replikerar Lennart Alexandrie.
­ - Men framför allt har vi samma kvalitetssyn och kompletterar varandra väl, avslutar han.

Stockholmsmässan kommer att svara för logistik, och organisation, samt byggnation. AR Media ska svara för marknadsföring och försäljning.


Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT