100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2001-01-26
Svensk Säkerhet 2001 har släppts

Den tredje uppdaterade upplagan av Svensk Säkerhet har utkommit.
Över närmare 450 sidor presenteras säkerhetstekniken, tjänsterna och regelverk samt normer som kringgärdar säkerhetsmarknaden.

- Det känns bra att kunna serva marknadens olika aktörer med en så efterfrågad produkt som Svensk Säkerhet ändå blivit genom åren. Inte minst då behovet av uppdatering inom de tekniska områdena är stort, säger Lennart Alexandrie, vd på Ar media som utger boken.Svensk Säkerhet är den aktuella boken om säkerhetsmarknaden, dess aktörer, produkter och tjänster. Den utges vartannat år och riktar sig till såväl säkerhetsansvariga som installatörer och konsulter. Här presenteras värdefull information om såväl tekniken som leverantörerna. Svensk Säkerhet är ett utmärkt hjälpmedel för att hitta rätt produkter/tjänster och leverantörer.

- Den har därför blivit ett allt mer uppskattat media, inte bara bland företag som distribuerar och installerar tekniska produkter utan även av konsulter och framför allt slutanvändare, säger Lennart Alexandrie.

- Boken är dessutom mycket flitigt använd inom utbildning och fortbildning av exempelvis säkerhetschefer.


Svensk Säkerhet ger en god inblick i de olika säkerhetstekniska områdena. Här behandlas till exempel brandskydd, inbrottsskydd, kameraövervakning och tillträdesskydd. Även säkerhetsbranschens tjänster, till exempel larmmottagning och bevakning, belyses i boken. Lagar, regelverk, brandskadestatistik, brottsstatistik samt försäljningsvolymer mm redovisas också.

- Det handlar om att belysa behovet av säkerhet, möjligheterna till skydd, olika tekniska principer inom teknikens skiftande produktsegment samt de lagar och förordningar som berör marknadens olika led, säger Lennart Person, som tillsammans med Lennart Alexandrie, har svarat för de redaktionella uppdateringarna i årets upplaga.


Lennart Person var tidigare vd för larmgrossisten Microsec och även VD för Notifier AB. Han är nu knuten till Detektors redaktion.

- Det är inte bara på produktsidan som det har hänt saker sedan sist. Även regelverk och förordningar har förändrats i Sverige och internationellt.


Svensk Säkerhet redovisar även översikter över säkerhetsprodukter/tjänster inom områdena brandskydd, inbrottsskydd, tillträdesskydd, CCTV, personlarm, varuskydd, larmcentraler, värdeförvaring och bevakning.
Dessutom finns en sektion som behandlar säkerhetsmarknadens leverantörer, installationsföretag samt produkter i lättöverskådliga förteckningar.

Svensk Säkerhet 2001 kostar 495:- plus moms (Detektor-prenumeranter har reducerat pris). Boken kan beställa på telefon 08-556 306 80. Det går också bra att beställa via hemsidan www.armedia.se

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT