100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2016-12-05
441 miljarder kronor – den globala produktförsäljningen av säkerhetselektronik 2016

Tillväxten på världsmarknaden för fysiska säkerhetsprodukter har saktat in men väntas växa med drygt 5,65 procent årligen fram till 2021 enligt en ny rapport från marknadsanalysföretaget Memoori. Samtidigt fortsätter kinesiska företag att ta marknadsdelar från europeiska och nordamerikanska företag. Rapporten utges i Skandinavien av AR Media International.


I rapporten uppskattas det totala värdet av sålda fysiska säkerhetsprodukter motsvara drygt 48 miljarder dollar.

I rapporten "The Physical Security Business 2016 to 2021 – Access control, intruder alarms & video surveillance" uppskattas det totala värdet av sålda fysiska säkerhetsprodukter (fabrikspriser) motsvara drygt 48 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 441 miljarder svenska kronor. Det är en ökning med 4,5 procent sedan i fjol.

De senaste fem åren har marknaden haft en årlig tillväxttakt på 8,2 procent men de två senaste åren har tillväxten bromsat in. Asiatiska och framför allt kinesiska företag tar marknadsandelar från sina konkurrenter i Europa och Nordamerika.

Kinesisk prispress
Memoori menar att tillverkarna i väst har misslyckats med att etablera en solid affärsbas och ta marknadsandelar i Kina. Samtidigt omsätter de två största kinesiska tillverkarna mer än 5 miljarder dollar tillsammans och är så stora att de kan pressa ner priserna på produkterna till en nivå som inte tillverkare i väst kan konkurrera med. Rapporten granskar affärsmodeller som kan bidra till att lindra problemet med prispress och dåliga marginaler när det gäller videoövervakningsprodukter. På kort sikt tror Memoori att den enda lösningen är fusioner och förvärv mellan företag i väst för att på så sätt skapa tillräckligt stora bolag för att minska tillverkningskostnaderna och att priset därmed blir en mindre konkurrensfördel.

Stabil marknad
Tillväxten på världsmarknaden för fysiska säkerhetsprodukter kommer att växa med 5,65 procent årligen fram till 2021 enligt rapporten. Memoori tror att marknaden går in i en stabil fas under de kommande fem åren och menar att marknaden har bli- vit alltmer robust och motståndskraftig. Under 2015 var värdet på fusioner och förvärv 5,7 miljarder dollar, vilket är en halv miljard dollar mindre än för tio år sedan. Den största affären var Canons förvärv av Axis för 2,8 miljarder. Under 2016 hade det redan i tredje kvartalet gjorts förvärv och fusioner för 19,73 miljarder dollar, men den stora ökningen beror på jätteaffären då Johnson Control och Tyco International slogs samman. Den står för hela 16,5 av de 19,73 miljarderna och antalet affärer de tre första kvartalen 2016 var bara 27 stycken jämfört med 38 under 2015.

AR Media International är utgivare av rapporten i Skandinavien. "The Physical Security Business 2016 to 2021 – access control, intruder alarms & video surveillance" omfattar 270 sidor och säljs som licensprodukt till företag. En licens (Enterprise License) innebär att alla inom företaget kan ta del av rapporten.

För mer info och beställning klicka här.

Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT