100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2016-05-16
Molntjänster och integration – starka trender inom passerkontroll
Passerkontroll förbättrar säkerheten i byggnader när den integreras med identitetshantering. Den globala försäljningen av passersystem ökade med 10 procent under 2015, enligt marknadsundersökningsföretaget Memoori.
Jim McHale, founder of Memoori.
Tekniken blir allt mer IP-baserad och samtidigt integreras fysisk passerkontroll och ID-hantering med logisk säkerhet. Det hävdar Jim Mchale, grundare av marknadsundersökningsföretaget Memoori när han summerar några viktiga slutsatser och trender för 2015 som är relaterade till tillväxten i branschen för 2016.– Det är först på senare år som kostnaden för tekniken att förena fysisk och logisk säkerhet har funnits tillgänglig på kommersiell nivå och tillväxten förväntas öka nu, säger Jim Mchale.– Fysisk passerkontroll med biometri inkluderar allt som kräver identitetsautentisering genom att skanna en persons unika fysiska egenskaper. Det används där hög säkerhet är en nödvändighet, som till exempel sjukhus, polis, militär samt finans- branschen, säger Jim Mchale, som dock betonar att trenden sprider sig till andra områden allt eftersom att kostnaderna minskar.En annan trend som Memoori framhåller är passerkontroll som molntjänst.– Fastighetsägare blir allt mer medvetna om att de måste ta hänsyn till de höga kostnaderna för underhåll och support för att kunna göra realistiska bedömningar och detta driver upp efterfrågan i det långa loppet, säger Jim Mchale.– Med passerkontroll som en tjänst behövs inte interna IT-avdelningar för att bygga upp och underhålla servrar och infrastruktur vid anläggningarna. Inte heller krävs servrar och apparater på plats och det minskar den totala ägandekostnaden utan att någon funktionalitet förloras, konstaterar han vidare.Marknadsanalysföretaget Memoori Research ´s årliga rapporter om den globala marknaden för fysisk säkerhet och BIoT pekar ut de viktigaste tekniska och kommersiella trenderna när det gäller elektronisk säkerhet inom segmenten videoövervakning, inbrottslarm och passerkontroll.Rapporterna kan beställas via AR Media International på www.armedia.seFölj oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT