100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2016-04-05
Danskt branschstöd för Security User Expo 2017
Security User Expo i Köpenhamn har blivit ett etablerat evenemang där den privata säkerhetsföretagen har möjlighet att vissa upp sina tjänster och produkter för en bred publik där alla säkerhetsmarknadens led finns representerade.


Nu får AR Media International förnyat stöd från Sikkerhedsbranschen att arrangera Danmarks största säkerhetsmässa 2017 för tredje gången hösten 2017.Att den danska branschorganisationen väljer att stötta Security User och bli medarrangör för tredje gången är viktigt, menar Lennart Alexandrie, vd för AR Media International.– Danmark är en relativt liten säkerhetsmarknad, ungefär hälften så stor som den svenska marknaden, men i proportion till sin befolkning lika stor. Och precis som i Sverige blir de privata företagen allt viktigare. Därför är det viktigt att så många som möjligt sluter upp kring ett evenemang som Security User Expo. Stödet från Sikkerhedsbranschen är därför väldigt välkommet, säger han.– Security User Expo är ett skyltfönster där de privata säkerhetsföretagen får möjlighet att visa upp sig med hela sin bredd, då även massmedierna ofta rapporterar från evenemanget, både TV, radion, dagstidningar och olika typer av fackmedier.Effektivare säkerhetsmässaIdag är Security User Expo Danmarks största och Skandinaviens tredje största säkerhetsmässa. Men AR Media International nöjder sig inte med det.– Vi arbetar vidare med att utveckla eventet. För visst kan Security User Expo göras ännu bättre, säger Lennart Alexandrie.– Vårt fokus inför 2017 är att skapa ett ännu mer effektivt evenemang där fler besökare per dag räknas in, och där totalkostnaden för utställaren sänks och där samtliga utställare marknadsförs.Två dagar istället för treEtt led i den ambitionen är att korta mässans längd.– Evenemanget ska pågå i två dagar istället för tre dagar som föregående arrangemang. Vi vill ha en effektivare mässa. Två dagar betyder fler besökare per dag, en högre intensitet och ett bättre utnyttjande av tiden för utställare.Vässad marknadsföringEn annan nyhet är ytterligare stärka upp den redan hårt drivna marknadsföringen.– För evenemanget som helhet kommer vi liksom tidigare årgångar ha en mix av annonsering i tryckta och digitala medier, i såväl dagspress som fackpress. Därutöver ser vi också över om vi andra kanaler, som exempelvis TV eller radio, säger Lennart Alexandrie som samtidigt meddelar om ett redan fattat beslut.– Vi kommer vässa marknadsföringen av enskilda utställare för att stärka evenemangets slagkraft som helhet och nyttan för utställarna . Med våra många tryckta och online-baserade medier kommer vi ge dedikerat utrymme så att de kan berätta om vad de visar på mässan och att den informationen sedan får en omfattande och relevant distribution. Den servicen kommer ingå i utställaravgiften.Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT