100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2000-09-21
Vinnarna av Detektor International Award

The Detektor International Award utdelades för första gången den 19 september på Skydd 2000. Bakom priset står Ar Media som utger den globalt distribuerade säkerhetstidningen Detektor International. Sponsor av priset är Skydd 2000, mässevenemanget som arrangereas av Stockholmsmässan denna vecka.

Detektor International Award premierar företag som utvecklat produkter som präglas av innovativ och marknadsanpassad teknik.

Redan igår publicerade Security Hotel vinnarna av den högsta utmärkelsen "Best Product". Dock på engelska.

Idag gör vi samma sak, men på svenska.

Den fem man starka juryn som valt ut vinnarna består av representanter från den svenska paraplyorganisationen SWESEC, Näringslivets säkerhetsdelegation (NSD)samt Detektors redaktion

Samtliga Detektor International Award-vinnare i Best Product-klassen mottog en en specialdesignad glassculptur, designad av den världsberömda formgivaren Bertil Vallien.

I CCTV-klassen fick e-dome från Philips, Nederländerna, priset för bästa produkt.

E-dom är en digital dome-kamera (kupolkapslad) för takmontage med 360 graders bevakningsyta.

Den har pan, tilt och zoom-funktion i alla riktningar och har simultan inspelning.

Den kompakta designen gör det möjligt att dölja övervakningen

kameran har inga rörliga delar och är därför helt tyst samtidigt som underhåll och service minimeras.
Vidare har kameran pre and post larmfunktion och ger möjlighet för användaren att välja bevakningsområde för t ex larmdetektering.

I kategorin passerkontroll fick ADC Technologies International från
Singapore fick mottaga den exklusiva glasskulpturen för det web baserade passersystemet WebCast.

WebCast är en patentsökt, revolutionerande uppfinning, som är klar för att utnyttja Web- teknologins fördelar genom att ändra sättet på vilket ett datorstyrt övervakningssystem kan användas som arbetsredskap.
Vanligtvis har införskaffande av ett sådant system aldrig varit friktionsfritt eftersom installationen av tillämpningsprogram, nödvändiga för fjärrkontroll och övervakning i systemet, alltid varit tidsödande och komplicerad. Dessutom går det inte använda ett tillämpningsprogram,som är avsett för ett specifikt operativsystem,till annat operativsystem. Vad som behövs är en ny metod som tillåter korsvis kommunikation för fjärrkontroll och övervakning, ett system som på ett enkelt sätt fungerar oberoende av operativsystem. Detta problem har sålunda Web Cast löst.

WebCASt är en ny generation passagesystem som på ett unikt sätt kombinerar egenskaperna hos en web server och passagesystem i en enda komplett enhet.

Alla datorer, oavsett operativsystem och hårdvaruplattform,som utnyttjar ett standard web läsarprogram, exempelvis Internet Explorer eller Netscape Navigator, kan nu användas för tillträde, övervakning och manövrering av alla We Cast-centraler, som i sin tur övervakar dörrar, larm CCTVs etc.

Genom att utnyttja det senaste inom web teknologin har Web Cast
byggt in en web server, som gör det möjligt att utföra all övervakning och programmering av parametrar genom ett web läsarprogram där normal överföring via Internet används.

Information från alla Web Cast
centraler kan nu lätt överföras och tas emot hos valfri centraldator via Internets Email tjänst, vilket fungerar precis som en SMTP kund i ett datasystem.


I kategorin "bästa inbrotslarmprodukt" tog Nordic Alarm hem priset för den intelligenta kommunikatorn Smart Box.

Smart Box är en produkt som är avsedd för Intelligenta Hus-projekt och består av en kommunikator (centralapparat) som kan enskilt eller i nätverk kommunicera med datorer (TCP/IP, mobiltelefoner och vanliga modem. Därtill kan den kommunicera trådlöst med dubbelriktad kommunikation. I praktiken betyder det att att en nod (med någon forma av sensor/detektor) registrerar en händelse. Därefter sänds ett meddelande om detta till kommunikatorn, som vidarebefordrar ett eller flera kommandon (beroende på omständigheter och programmering) till andra noder som utför kommandot. Allt som hänt kan också skickas som SMS-meddelande till en mobiltelefon eller till larmcentral.

Årets cermony ägde rum på Stockholmsmässan i samband med Skydd 2000. Rache Ward Owens, vd för Ar Medias brittiska dotterbolag, Ar media International Ltd förrättade prisutdelningen.

Nästa års Detektor International Award ceremony planeras ske under SiTech-mässan i Berlin.
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT