100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2010-11-30
Succé och nytt rekord för Sectech
Sectech i Köpenhamn den 17-18 november bekräftade ännu en gång sin starka position som ett ledande event inom den säkerhetstekniska sektorn.
Två aktiva dagar på Scandic Copenhagen Hotel lockade 836 besökare. Mässan trotsade därmed krisen som drabbat andra säkerhetsmässor de senaste åren.

836 personer besökte Sectech i Köpenhamn. Det var en liten ökning jämfört med förra gången.
För två år sedan kom 808 besökare till den femte upplagan av den kompakta utställningen, som arrangeras av AR Media International och Stockholmsmässan. Årets utfall – 836 besökare – är över förväntan.
– Inte minst i skenet av den stora tillbakagången för Sikring & Sikkerhed under senaste året i Odense är det mycket tillfredställande att vi har kunnat höja nivån på Sectech, säger Lennart Alexandrie, vd för arrangören AR Media International.

Nöjda utställare
Det var inte bara arrangörerna som var nöjda. Både utställare och besökare var generellt sett belåtna med mässan och arrangemanget har befäst sin position som ett återkommande event i säkerhetsbranschen.
 –  Det här var det bästa Sectech-arrangemanget i Danmark någonsin, menade Bjørn-Erik Jørgensen, inköpschef och Marketing Director för ADI Alarmsystems Nordic Region, som ställt ut på samtliga Sectech-arrangemang i Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

Fler slutkunder
Sectech riktar sig mot alla som arbetar eller handlar med tekniska produkter och system inom säkerhet. Det är sålunda inte så märkligt att evenemangets besökare ofta utgörs av leverantörer inom systemintegration och installation. I år var det dock inte bara dessa grupper som satte prägel på Sectech. Slutkunderna var fler än någonsin tidigare. Bland annat hade flera kommuner medarbetare på plats och även Folketinget var representerat.
Vid registreringen av besökarna uppgav 51 personer att de var Senior Security Managers och 49 personer titulerade sig som Security Coordinators.
–  Det är klart att vi gläder oss åt att marknadens slutkunder ser Sectech som ett viktigt forum för information. Det ser vi som ett gott tecken inför SecurityUser Expo, nästa års stora säkerhetsmässa i Danmark, dit vi väntar riktigt många slutkunder bland besökarna, säger Lennart Alexandrie.

Stormässa 2011
SecurityUser Expo går av stapeln den 19-21 september 2011 och Sectech återkommer till Danmark i november 2012.
– Det är bara att bygga vidare på den här succén och försöka utveckla Sectech ytterligare. Vi får inte slå oss till ro. Utvecklingen går fort och Sectech ska spegla den. Vi kommer vara lika taggade 2012 som vi var i år, lovar Deniz Baykal, försäljningschef för Skandinavien på AR Media och projektledare för Sectech.
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    Följ oss på Instagram  FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    COOKIE-INSTÄLLNINGAR   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT