Tryggare Samhälle

– Sveriges viktigaste tidning för ett tryggare samhälle

Prislista och tekniska specifikationer
för tidningen Tryggare Samhälle 2021

Annons Pris
2/1-sida SEK 12 595
1/1-sida SEK 8 195
1/2-sida SEK 4 510
1/4-sida SEK 2 640
1/8-sida SEK 1 485

Antal läsare: ca 24 000.

 

Teknisk information

Filformat:

EPS- eller PDF-format med typsnitten inkluderade. EPS-filer bör vara sparade i Level 1 eller Level 2. PDF-filer ska vara i version PDF 1.6 som lägst och kompatibla med Acrobat 7 eller senare. För PDF-filer gäller att de måste gå att konvertera till EPS med bibehållen kvalitet.
PDF-profiler: Använd TU:s profiler (www.dagspress.se) för Distiller och Indesign för att skapa tryckanpassade PDF-filer. Namnge filen med ”annonsör_tidning”.

Dokumentformatet:

 den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm).

Svartvita annonser:

år inte innehålla några färgobjekt.

Färgannonser:

får en endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras av mottagaren då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger på leverantören.

Raster:

100 linjer/tum.

Bilder:

 måste monteras högupplösta och vara inkluderade i EPS- respektive PDF-filen. Upplösningen på bilderna ska vara 1200 ppi för streckbilder och 200 ppi för gråskala och färgbilder. Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smetning i trycket. Friläggningsbanor ska inte ha onödigt många ankarpunkter i banan. Rutan Avvikelse för bana ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0. Skalning och beskärning av bilder ska ske i bildbehandlingsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika att upplösningen på bilderna ändras.

Typsnitt:

ska inkluderas i EPS- eller PDF-filer. Detta kan göras direkt i många program. Saknar ditt program denna funktion kan programvarorna Acrobat Distiller, AddMan eller PROscript användas för detta. Svart text bör vara endast svart (K), ej cyan (C), magenta (M) eller gul (Y). Negativ (vit) text på färgplatta bör vara minst 12 pt, Sans-serif och halvfet stil pga risken för misspass och punktförstoring.

Läs mer på www.dagspress.se

Leveranssätt:

Högupplösta, tryckanpassade PDF-filer levereras till TryggareSamhalle@armedia.se (max 15 MB), eller på USB till AR Media International AB, Västberga Allé 32, 126 30 Hägersten.

Kontaktperson:

Marika Thelenius, marika@armedia.se, 08-556 306 85.


Annonsformat

Annonsformat


Utgivningsplan

Utgivning och materialdag 2021 för Tryggare Samhälle:

Nr Utgivningsvecka Materialdag
1 10 18/2
2 24 27/5
3 37 26/8
4 50 25/11

 

Övrig information

Läs senaste numret av Tryggare Samhälle här »