100% Säkerhet
Detektor Scandinavia är skandinaviska säkerhetsbranschens facktidning. Tidningen utkommer fyra gånger per år med innehåll fokuserat på det som händer på produktfronten och företagsmarknaden.
Detektor International är den internationella säkerhetsbranschens facktidning. Ett media för hela världens säkerhetsmarknad. Tidningen utkommer två gånger per år och det redaktionella innehållet är fokuserat på den globala säkerhetsmarknaden. Det kan gälla nya säkerhetstekniska produkter, system och tjänster, samt internationellt näringslivsnytt.
securityuser.com är nyhetsportalen för användare av produkter och tjänster inom säkerhet på den svenska och danska marknaden. Svenska securityuser.com ges även ut som tryckt version fyra gånger per år.
SecurityWorldMarket.com är Skandinaviens ledande nyhetsportal för den internationella och skandinaviska säkerhetsmarknaden. Som en knytpunkt för kommunikation och information är portalen unik, inte bara i Sverige och Skandinavien, utan även internationellt.
Sectech är en konferens/utställning i det lilla formatet, med de stora möjligheterna. Sectech en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, t ex larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

AR Media nyheter

Här finner du artiklar och annan information som handlar om företaget.

Publicerat: 2006-02-27
Svensk säkerhetstidning bäst i Europa enligt IMS-rapport

Det välkända brittiska företaget inom marknadsundersökningar, IMS Research, har genomfört en oberoende internationell undersökning och sammanställt en rapport om säkerhetsbranschens medier. Rapporten, "Security Media Brand Awareness" ger en bild av hur välkända samt använda de olika facktidningarna säkerhetsmarknaden är världen över.
   För skandinaviskt vidkommande är det glädjande att konstatera att rapporten anger DETEKTOR som det mest kända varumärket och den mest använda säkerhetstidningeni EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika)."Security Media Brand Awareness",  som rapporten tituleras, täcker Europa, Mellanöstern och Nordamerika.
   I undersökningen ombads representanter från säkerhetsindustrin att fylla i en enkät och där ange vilka medier som de kände till och vilka de använde i sin yrkesroll. Resultatet utgör en fingervisning på rangordningen mellan de olika medierna.
   IMS Research är ett ledande företag inom marknadsundersökningar för den globala elektronikindustrin. Företaget, som grundades i slutet av 80-talet, har etablerat sig som en ledande aktör när det gäller att få fram objektiv pålitlig och detaljerad marknadsdata. IMS Security Research Group publicerar regelbundet rapporter från ett antal olika marknadssegment så som videoövervakning, passagekontroll, inbrottslarm och brandskydd.
    I oktober - november 2005 gjorde bolaget en banbrytande analys av huruvida mediaföretagen har lyckat med att skapa medvetenhet kring sina produkt-varumärken samt huruvida de, via sina medier, lyckats engagera säkerhetsbranschens fackfolk i Europa, Mellanöstern och Nordamerika. Utifrån inkomna svar presenterar rapporten en Top-10 lista för EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och liknande listor för Storbritannien och den nordiska marknaden samt en Top 10-lista för Nordamerika.

DETEKTOR - marknadsledande i Europa
Rapporten visar att DETEKTOR inte bara är den mest välkända facktidningen inom säkerhetsindustrin utan också den mest lästa. Enligt svaren är DETEKTOR den klara marknadsledaren i Europa , då den svenskproducerade tidningen inte bara är rankad etta inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) utan också etta i Norden och på delad femte plats på den brittiska marknaden.
- Vi är mycket nöjda med resultatet av rapporten. Detektor har etablerat sig mycket starkt, även utanför Sverige, sedan början på 2000-talet då vi fattade beslutet att lägga ner den norska editionen och göra en skandinavisk tidning att komplettera med en engelskspråkig edition för den européiska marknaden. Både Skandinavien-editionen och den europeiska har överträffat våra förväntningar, säger Lennart Alexandrie, VD för den svenska DETEKTORs förlag AR Media International AB.
 - SJälvklart har det alltid varit vårt mål att vara marknadsledande och vi är mycket nöjda över att detta mål har infriats och bekräftats i IMS rapporten, menar han vidare.
- DETEKTOR tycks ha uppnått en unik marknadsposition i den meningen att tidningen inte bara har en stark position på den stora EMEA-marknaden, utan också toppar listan klart på den nordiska marknaden, både som känt varumärke och som regelbundet använt media bland säkerhetsproffsen. Att tidningen dessutom delar femteplatsen på den brittiska topplistan, enligt vår undersökning, bekräftar tidningens inflytande, kommenterar Simon Harris, Research Director på Security & ID Research Group hos IMS Research, rapportens innehåll.

Prestigefyllt
IMS Research är specialister på marknadsundersökningar och konsultverksamhet inom den globala elektronikmarknaden. Information från IMS Research används av stora företag över hela världen för att utvärdera marknads-trender, lösa marknadsföringsproblem och förbättra effektiviteten i affärsverksamheten. Bolaget gör affärer i 35 länder runt om i världen och har kontor i Wellingborough UK, Ausin Texas och Shanghai Kina.
-  IMS har en så stark ställning i säkerhetsindustrin att denna Security Media Brand Awareness-rapport är viktig. Det är också värt att notera att ingen liknade rapport har gjorts tidigare i säkerhetsindustrin. Det betyder att resultatet av analysen betyder mycket för oss och andra intressenter, såväl för mediaföretag som annonsörer i säkerhetsindustrin, sammanfattar Lennart Alexandrie.

Fakta om rapporten.
Insamling av fakta för rapporten skedde under oktober och november 2005 med hjälp av ett online frågeformulär som hade utarbetats av IMS Research. Detta frågeformulär skickades med E-post till fackfolk över hela världen, huvudsakligen till försäljnings- och marknadschefer och andra chefspersoner bland tillverkare, distributörer, installatörer och systemintegrerare av säkerhetsutrustning, såsom CCTV produkter, passerkontrollsystem, branddetekteringsutrustning och inbrottslarm.
Totalt inkom 608 svar. Ett oproportionerligt stort antal svar kom från UK/Irland och den nordiska regionen, varför dessa svar skars ner för att ligga mer i linje med andra regioner och representera en mer balanserad bild av marknaden. Dock finns separata analyser av alla svar från UK/Irland och de nordiska länderna tillgängliga.
   Trots att lovvärda försök gjordes att få in svar från områden utanför Europa och Mellanöstern för en mer global överblick, var de faktiskt inkomna svaren för få för att kunna användas på ett statistiskt representativt sätt, varför dessa uteslöts från rapporten. Totalt inkom 87 svar från den nordamerikanska marknaden. Det ansågs att detta var tillräckligt för att bilda underlag för en kompletterande analys.


Ensam skandinav på Europalistan
Förutom att DETEKTOR toppade två av fyra Top 10-listor fanns inga andra skandinaviska säkerhetstidningar på EMEA-topplistan och endast fyra titlar (förutom Detektor) fanns med på listan över vad säkerhetsproffsen i Norden kände till. Aktuell Säkerhet (tvåa) från Sverige, Aktuell Sikkerhed (3:a) från Danmark och Skydd & Säkerhet (5:a) från Sverige samt Dansk Security (7:a) från Danmark. Övrigt starka titlar på den nordiska marknaden är brittiska CCTV Today (4:a) och Fire & Security (6:a) och den taiwanesiska publikationen A & S (8:-a).
   - Vi är väldigt stolta över att toppa i Europa och därmed bryta den brittiska dominans som annars råder. Att vi dessutom är etta när gäller säkerhet på webben, med SecurityWorldHotel.com enligt samma rapport gör ju inte saken sämre. Nu ska vi förvalta och utveckla dessa positioner via fortsatt redaktionell kvalitetssatsning och hård marknadsföring, summerar Lennart Alexandrie.

Skriv ut Skriv ut  
Följ oss på Facebook  FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK   ||    FAKTURA   ||    KONTAKTINFO   ||    INTEGRITETSPOLICY   ||    WEBBPLATSÖVERSIKT