Detektor Scandinavia - Innehåll

Nedan presenteras ett urval av innehållet i det valda nummret av Detektor Scandinavia.

Om du är prenumerant på tidningen Detektor Scandinavia så kan du läsa den online.

Läs mera om och kom åt ditt Detektor Online konto genom att klicka på knappen "Online Service Log In" i högra spalten.


Detektor Scandinavia nr. 4 - 2020

TEMA: VIDEOÖVERVAKNING
– Videoövervakning som tjänst växer dramatiskt.
– Branschens aktörer ger sin ”take” när det gäller trender, applikationer och nyheter inom området videoövervakning.

TEMA: ID & PASSERKONTROLL
– Marknaden för Identity & Access Management (IAM) förväntas växa med 14,5 procent per år fram till 2025.
– Den svenska branschens aktörer ger sin ”take” på identitetshantering och passerkontroll i detta tema.

TEMA: BRANDLARM & SKYDD
– Regelverket inget hinder för teknikutvecklingen.
– Molntjänster och datainsamling på stark frammarch.
– Aktörer inom brandskydd och brandlarm bidrar med sina perspektiv på olika aspekter på temat.

Ledare:
Tack för i år + alla 29 föregående år.

Intervjun:
Pierre Racz, CEO, Genetec:
”Ansiktsigenkänning fungerar bäst när man behöver det som minst”.

Företag & Affärer:
– Nordic Level Group förvärvar larmföretag.
– Nexus säkrar Airbus digitala transformation.
– Tcecur förvärvar Automatic Alarm.
– Dinbox får ny ledning.
– Salto Systems förvärvar Gantner.

Jubileum: AR Media och Detektor 30 år
Intervju med grundare Lennart Alexandrie och redogörelse för företagets historia år för år.